Nejzajímavější články ze světa odškodnění.

V Česku průměrně dojde k dopravní nehodě zhruba každých pět minut. Realitou tak je, že se k nehodě na silnici často připletete, ani nevíte jak. Pokud vše skončí pouze pomačkanými plechy, není to samozřejmě příjemné, ale pořád je to jenom auto. Co když ale dojde ke zranění? Víte, jak postupovat při dopravní nehodě se zraněním?

V Česku přibývá dopravních nehod. Loni se jich stalo bezmála 105 tisíc, což je o zhruba 30 tisíc více než před deseti lety. Roste i počet usmrcených osob. V tomto ohledu jsme v přepočtu na milion obyvatel mezi nejhoršími zeměmi v celé Evropské unii. Mnohem alarmující je, že od více než 17 procent nehod jejich viníci ujeli. Historicky jde o...

Užívání automobilu se stalo standardní součástí běžného fungování lidí ve všech regionech v městské i venkovní zástavbě. Zatímco v minulosti byla hustota dopravy poměrně nízká, v současnosti se šplhá na velmi vysokou úroveň. Ta s sebou nese také zvýšená rizika spojená s poškozením zdraví nebo majetku. Z tohoto důvodu se také na automobil a jeho...

Mezi nejčastější důsledky dopravní nehody beze sporu patří poškození vozidla a jeho následná oprava. Může pojišťovna krátit pojistné plnění z důvodu amortizace náhradních dílů? Jak se zohledňuje tato amortizace při opravě a následném plnění od pojišťovny?

Počítání nebo přiznávání rent za pracovní úrazy a nemoci z povolání je někdy složité. Se zdravotním handicapem, který utrpěl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, si zpravidla není poškozený zaměstnanec schopen vydělávat tolik, co předtím, když byl zdravotně fit. Někdy si není schopen pro závažnost zdravotního omezení vydělávat vůbec....

Student skočil šipku do mělkého rybníka, i když škola vyhlásila zákaz koupání bez dozoru, následkem si vážně poranil páteř. Poté zažaloval školu. Student střední odborné školy se jako žalobce domáhal, aby mu žalovaná střední odborná škola zaplatila na náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění 15 000 000 Kč s úroky z prodlení.

Choroba jako každá jiná. Prokázat nemoc z povolání je ovšem o poznání složitější. Postihnout může kdekoho stejně tak jako kterékoliv jiné onemocnění. Podceňovat ji se rozhodně nevyplácí, protože její důsledky mohou v ojedinělých případech být velice vážné. Řeč je o nemoci z povolání. Pokud si myslíte, že se týká i Vás, měli byste rovněž vědět, jak...

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění představuje podstatné dílčí nároky při odškodnění pracovního úrazu. Zákoník práce v návaznosti na již předchozí rozhodovací praxi soudů však umožňuje, aby bylo navýšeno základní odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění přiměřeně způsobené újmě vzhledem k okolnostem konkrétního...

Epidemie covid 19 vyhnala z kanceláří podstatnou část zaměstnanců, kteří nyní pracují na home office. Mají ale nárok na odškodnění pracovního úrazu, pokud se v takové situaci doma zraní? Zákon problematiku úrazů při práci z domova neošetřuje - zároveň ovšem není důvod odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v souvislosti s prací...

Pokud se Vám během výkonu práce stane úraz, máte právo na odškodnění. Každý případ je však posuzován individuálně, a proto může jasně vyjít najevo, že kvůli příčinám úrazu nárok na odškodnění nemáte. V jakých situacích tedy nic nedostanete?

Pracovní úraz během výkonu povolání se bohužel může stát každému zaměstnanci. V jakých případech Vám jej bude muset zaměstnavatel nahradit? A kdy nemusí? O náhradách škod zaměstnanců, ale i o nemajetkových újmách pojednává § 269 a 270 zákoníku práce. Pojďme se tedy společně podívat, jaké škody anebo nemajetkové újmy musí zaměstnavatel svým...

Po dlouhé době online vyučování se žáci a studenti vrátili ke standardní školní docházce. I ve škole na ně číhají rizika. Jsou to zejména úraz, ztráta, krádež nebo způsobení škody či újmy na zdraví. K tomu je třeba přidat i stále se množící kyberšikanu. Jak se připravit, bránit a kdy nese odpovědnost škola?

Povinnost přezout auto na zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do 31. března plošně v celé ČR. Platí pouze za specifických podmínek, ale chcete-li mít skutečnou jistotu, přezujte. Přezouváte gumy anebo to neřešíte a jezdíte po celý rok pouze s jedním typem? Co Vás může čekat, pokud v zimě s letními pneumatikami způsobíte autonehodu a jak vysokou...

Po nehodě je dobré hlavně zachovat klid, Pamatujte, že s horkou hlavou nikdy nic nevyřešíte. V prvé řadě zjistěte, jestli někdo není zraněný. Pokud ano, neprodleně volejte záchrannou službu (telefon: 155) a policii (telefon: 158). Pokud ne, oblékněte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník a až pak zjišťujte, co se vlastně stalo. Při...

Jedete po mokré silnici, auto před Vámi najednou zabrzdí před přechodem. Vy však tak rychlou reakci nemáte a ozve se rána. Na první pohled to vypadá, že nejde o nic vážného, pomačkaná kapota, prasklá světla a nárazník. S druhým řidičem tedy jen sepíšete záznam o dopravní nehodě.

Doufám, že jste nikdy nezažili dopravní nehodu. V tu dobu jste pod velkým stresem a děláte ukvapená rozhodnutí, které byste normálně neudělali. Příkladem může být situace, kdy využijete tzv. lovců nehod. Tito lidé Vám naslibují všechno o co si řeknete, ale po čase vše vyúčtují pojišťovně, která to vyúčtuje Vám.

Porovnání vozidel z hlediska bezpečnosti má mnoho rovin. Tou nejzákladnější je asi pro každého řidiče bezpečnost při dopravních nehodách. Do bezpečnosti vozu ale hlasitě promlouvají také další vlivy - např. asistenční systémy, umístění ovládacích prvků vozu, nebo dokonce jeho barva.

Máte životní pojistku? A víte, na co jste pojištění? Jak a kdy dáte pojišťovně vědět, že se Vám něco stalo? K tomu, aby takzvaná likvidace pojistné události proběhla bez problémů abyste co nejdřív na svém účtu viděli peníze, je třeba trocha trpělivosti. A také spolupráce z Vaší strany.