Co dělat při autonehodě a jak dostat spravedlivé odškodnění?

05.04.2023

Každý rok se v Česku stane téměř 100 tisíc autonehod, u zdravotního stavu nebo nabouraného auta ale starosti nekončí. Řada lidí se totiž musí potýkat nejen s potížemi způsobenými nehodou, ale také s nepříjemnostmi, které jim přichystají pojišťovny. Jak tedy zajistit, aby byly starosti co nejmenší, nebo k nim vůbec nedošlo?

Ze zkušeností D.A.S.pojišťovny právní ochrany vyplývá, že řidiči nejčastěji potřebují pomoc s vyřízením náhrady škody na vozidle či na zdraví, řeší ale také ušlý zisk u podnikatelů, zmiňované spory s pojišťovnami, přestupky, trestné činy a jiné komplikace, jako je zákaz řízení. Ročně se tak v D.A.S. pojišťovně právní ochrany věnují odhadem 2 500 případům souvisejícím s dopravními nehodami – ty tvoří okolo 15 % ze všech řešených škod.

Účastníci nehod mohou doplácet desítky tisíc

Loni se na českých silnicích stalo přes 92 tisíc dopravních nehod s celkovou škodou přes 6,5 miliardy korun. Účastníky často čeká nepříjemná dohra, když jim způsobené škody odmítá proplatit pojišťovna. Částka, kterou nakonec musí zaplatit z vlastní kapsy, pak obvykle dosahuje desítek tisíc korun. Téměř učebnicovou situací ilustrující tento problém si prošel i náš klient, pan Martin. Martin se připletl do ošklivé autonehody, kde si zdemoloval auto o původní ceně 96 198 Kč. Pojišťovna dala zbytky auta do aukce, na které vytěžila 60 000 Kč, a Martinovi doplatila jen zbylých 36 198 Kč.

Poradili jsme mu, aby si nechal auto opravit autorizovaným servisem a následně se znovu obrátil na pojišťovnu s požadavkem na uhrazení nákladů na opravu. Náhrada škody totiž může často převýšit i obvyklou cenu poškozené věci. Díky připravenosti poškozeného dostal Martin pojistné plnění v celkové výši 114 707 Kč, které pokrylo náklady na opravu zničeného auta. Takových případů máme stovky. Kromě vyjednávání s pojišťovnou je ale důležité myslet i na přípravu před nehodou. 

Kvalitní pojištění je základ

Aby bylo pojištění auta komplexní a účinné ve všech situacích, mělo by se skládat z tzv. povinného ručení a havarijního pojištění. První z nich je pro majitele aut povinné a pokrývá škody, které řidič vozem způsobí na majetku či zdraví ostatních. Havarijní pojištění pak pokrývá škody způsobené na jejich vlastním autě nebo při odcizení vozu. Výše pojistného se odvíjí od ceny automobilu, která se ale postupem času výrazně snižuje – je tedy potřeba pojištění pravidelně aktualizovat.

Základním parametrem pro výběr povinného ručení je limit krytí v případě pojistné události. Jeho dolní hranice je zákonem stanovena na 35 milionů korun, ale samozřejmě čím vyšší limit je, tím výhodnější může pro majitele vozu být. Havarijní pojištění se pak doporučuje vybírat podle rozsahu krytí a druhu spoluúčasti, která se pohybuje mezi 0 a 20 procenty.

Jaké kroky jsou třeba podniknout po autonehodě?

V první fázi je nejdůležitější zajistit bezpečí všech účastníků autonehody a zkontrolovat jejich zdravotní stav. V případě, že došlo například ke zranění, věcné škodě přesahující 100 000 Kč na jednom z vozidel nebo škodě způsobené třetí osobě, je potřeba zavolat policii. A i pokud tato povinnost nevzniká, musí účastníci sami sepsat záznam o nehodě a kontaktovat pojišťovnu, u které mají sjednáno tzv. povinné ručení.

Pokud věc neřeší Policie ČR, která vydá protokol, je nejlepší využít standardizovaného euroformuláře, tzv. evropského záznamu o dopravní nehodě, který svými kolonkami nasměruje řidiče ke správnému vyplnění. Pokud tiskopis zrovna nemáte po ruce, oznámení lze sepsat i na čistý papír – i tento záznam ale musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, příčin, průběhu a následků. Následně ho musí všichni účastníci nehody podepsat. Kromě slov se ale v záznamu nebojte ani obrázků – můžete například dopravní nehodu zakreslit.

Následně je nutné o nehodě obeznámit pojišťovnu a podat písemné ohlášení tzv. škodné události. Dále může dojít i k nahlášení, že proti vám bylo uplatněno právo na náhradu újmy, vyjádření se k požadované výši náhrady a informování o zahájení možného správního či trestního řízení. Ale ať už jste nehodu zavinili, nebo ne, vždy je o ní důležité zajistit všechny patřičné důkazy – to přímo "na místě činu".

Následky nehody si nafoťte a vezměte si kontakt na účastníky

Detailní zdokumentování situace vám v budoucnu ušetří mnoho komplikací. Nezapomeňte tedy vyfotografovat či natočit postavení vozidel po nehodě (a to zblízka i zdálky), jejich brzdné dráhy a všechna viditelná poškození. Dále si vezměte kontakt na všechny spoluúčastníky a svědky. Mimo digitální stopy si pak ponechejte i poškozené či odpadlé díly a konkrétní součástky vozidla pro případ, že by pojišťovna požadovala znalecký posudek potřebný k proplacení oprav. A ze stejného důvodu ani vozidlo neprodávejte do té doby, než bude případ pojišťovnou zcela uzavřen.

Je ale třeba dodat, že každá dopravní nehoda je s ohledem na okolnosti svého vzniku a průběhu posuzována individuálně. A důkaz, který v jednom případě může být rozhodující, tedy může být v obdobné situaci téměř irelevantní. Vždy je ale třeba je pořídit.

Havarijní pojišťovnu zavolejte ihned

Budete-li následnou opravu poškozeného auta řešit se svou havarijní pojišťovnou, je nejlepší s tím začít hned na místě bouračky. Tak mimo jiné lehce využijete nasmlouvaných asistenčních služeb, jako je odtah nebo zapůjčení náhradního vozidla. Základem při vyjednávání s pojišťovnou je přitom úplnost, pravdivost a srozumitelnost – pracovníci pojišťovny musí znát pravé příčiny nehody, rozsah škody, musí vědět o případném zapojení třetích osob nebo vícenásobném pojištění. Jakákoliv snaha o upravení těchto údajů se nevyplácí.

Zažádejte o náhradu újmy

Účastníci nehody mají také právo na nahrazení újmy, do níž spadá i újma na majetku, náklady vynaložené na odstranění následků dopravní nehody, ušlý zisk, ztráta na výdělku, léčebné výlohy, bolestné i ztížení společenského uplatnění. Opět je ale nutné zmínit, že se pojišťovny snaží najít skulinky, kvůli kterým vyplácí násobně nižší částky.

Povinnost k náhradě ale není možné přenášet na poškozeného. Takovou situací si prošel i klient Mirek, do kterého na mokré vozovce vrazilo auto. Podle pokynů pojišťovny viníka předal pan Mirek své vozidlo do smluvního servisu pojišťovny, pak ho ale čekalo nepříjemné překvapení. Po letech bezproblémového užívání auta měl na poškozeném nárazníku drobné škrábance, kvůli kterým ho pojišťovna vyhodnotila jako předem poškozený. Kvůli tomu si měl Mirek doplácet opravu za škodu, kterou sám nezpůsobil. Proto jsme kontaktovaly pojišťovnu s rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého není možné přenášet povinnost k náhradě nákladů na poškozeného a znevýhodňovat ho oproti viníkovi, pojišťovna ale tuto výzvu zamítla. Podali jsme tedy předžalobní výzvu a žádali jsme o podrobné vysvětlení rozhodnutí, zápis likvidátora i fotodokumentaci. Pojišťovna své stanovisko obratem přehodnotila a panu Mirkovi škodu proplatila.

Pozor, někdy pojišťovna proplácet nemusí

Pojišťovna ovšem v některých případech škodu opravdu proplatit nemusí – důvodem jsou typicky alkohol a drogy. V případě havarijního pojištění tak nebude pojišťovna plnit vůbec a v případě tzv. povinného ručení má pojišťovna právo vymáhat po vás škodu, kterou zaplatila poškozeným. Stejně problematické je také řízení pod vlivem léků, ujetí z místa nehody či řízení bez řidičského oprávnění. A na závěr připomínáme, že informace související s nehodami a jinými komplikacemi na cestách je opravdu třeba sdělovat úplně, pravdivě, srozumitelně a určitě – ať u komunikujete s policií, pojišťovnou nebo někým jiným. Jen tak se vám může dostat té nejlepší pomoci.