Co se stane, když se na firemní akci zraníte nebo způsobíte škodu?

11.08.2021

Když se zraníte při výkonu zaměstnání, jde o pracovní úraz. Jak se ale taková nepříjemnost hodnotí, když k ní dojde na neformální, ale přitom stále firemní akci? Kdy je možné žádat o bolestné, a kdy je naopak nutné vytáhnout vlastní peněženku.

Podle advokáta Petra Glogara z kanceláře PwC Legal záleží na tom, zda je možné firemní večírek označit jako teambuildingovou aktivitu. Tedy aktivitu, které má za cíl zlepšení vztahů na pracovišti.

Nejvyšší soud uvedl v jednom ze svých rozhodnutí, že teambuildingové akce, po splnění určitých předpokladů, mohou být považovány za aktivity přímo související s plněním pracovních úkolů.

Podle tohoto zdůvodnění by tak zranění na vánočním večírku s programem, který vyžaduje aktivní účast zaměstnanců, bylo posuzováno jako pracovní úraz. Večírek bez programu, který postrádá organizaci ze strany zaměstnavatele, byť je jím hrazeno občerstvení, by teambuildingem nebyl. V případě zranění zaměstnance by o pracovní úraz pravděpodobně nešlo.

Důležitou roli při posouzení zranění zaměstnance na firemním večírku je povinnost či dobrovolnost účasti zaměstnance na akci. Případně také to, při jaké konkrétní činnosti k úrazu došlo.

Tomáš Beck ze společnosti Vindicia upozorňuje ale na zásadní fakt: Pokud bude u zranění hrát jakoukoliv roli alkohol, ať už se jedná o teambuilding či nikoli, situace je jasná. Pojišťovna v takovém případě plnění ze zákonného pojištění zaměstnanců odmítá.

Jedu "utužovat" vztahy s klientem?

Zaměstnavatel může jako pracovní uznat také úraz, který si pracovník způsobí například jako host vánočního večírku důležitého klienta. V takovém případě byl na akci vyslán pracovně a jedná se o náplň jeho zaměstnání. Stejné by to bylo v případě, kdyby zaměstnanec vyrazil s klientem hrát golf nebo lyžovat.

Kdy může být zranění považováno za pracovní úraz?

  • Když jde o akci organizovanou zaměstnavatelem. Výjimkou je úraz, který se stal v opilosti zaměstnance.
  • Za pracovní úraz dostává zaměstnanec náhradu ztráty výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, případně jsou mu hrazeny náklady spojené s léčením a někdy i věcné škody.
  • Pracovní úraz musí zaměstnavatel zaevidovat do knihy úrazů, nahlásit pojišťovně, odborům, pokud u něj působí, a zástupcům BOZP, tedy oddělení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

V takové situaci je klíčové, jak je sepsaná smlouva. Pokud je v ní uvedeno, že práce zahrnuje i tyto typicky volnočasové aktivity, šance na odškodnění výrazně roste. I v tomto případě však platí: aby byla žádost o odškodnění úspěšná, pracovník se nesmí zranit pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.

Vzpomíná na případ obchodního zástupce, který pozval významného klienta na lyže. Na sjezdovce se ale sám vážně zranil. Zaměstnanec skončil se zlomenou páteří. Protože měl ale podobné akce přímo v pracovní smlouvě, odškodnění za pracovní úraz bylo zcela na místě. V tomto konkrétním případě klient získal odškodnění přes 700 tisíc korun.

Kdo platí škodu na majetku?

Co když omylem na vánočním večírku něco rozbijete? Pokud zaměstnanec poničí vybavení prostoru, kde se večírek koná, bude provozovatel požadovat náhradu škody po firmě, tedy zaměstnavateli. Po její úhradě může firma žádat úhradu škody po pracovníkovi.

Limit pro úhradu škody v nedbalosti je ve výši 4,5násobku mzdy. To ovšem opět neplatí, pokud byla škoda způsobena v opilosti. Zaměstnanec pak hradí škodu přímo provozovateli v plné výši.