Jak získat odškodnění za úmrtí při dopravní nehodě?

12.10.2022

Co dělat, když došlo k úmrtí blízké osoby při autonehodě? Statistiky nehodovosti na silnicích jsou opravdu děsivé. Za loňský rok došlo v České republice k více než sto sedmi tisícům dopravních nehod. A co je ještě smutnější, o život během nich přišlo 547 osob. Každý z nás si přeje, aby se do této situace nikdy nedostal on sám ani jeho blízcí. Ne každý ale takové štěstí opravdu má. I když tragickou ztrátu blízké osoby nic nenahradí, alespoň z finančního hlediska ji může kompenzovat odškodnění za smrt při dopravní nehodě.

Kdy mají pozůstalí nárok na odškodnění za smrt při autonehodě?

Příbuzní a blízké osoby mají nárok na různé druhy odškodnění tehdy, pokud oběť nehody byla spolujezdcem nebo řidičem, který nehodu nezpůsobil. Za smrt manžela, manželky, rodičů, dítěte i dalších blízkých osob při autonehodě mají pozůstalí nárok na odškodnění dle občanského zákoníku. Odškodnění bývá pokryto z pojištění viníka nehody, popřípadě přímo od něj na základě trestního řízení.

Jaké druhy odškodnění mohou pozůstalí získat?

Náhradu škody za smrt blízkého během nehody v první řadě představuje tzv. odškodnění duševních útrap. To se obecně vypočítává jako dvacetinásobek průměrné měsíční mzdy za předchozí rok. S touto částkou se ale může ještě hýbat, například na základě těsnosti vztahu pozůstalého s obětí, věku pozůstalého apod. Odškodnění duševních útrap ale není jedinou formou odškodnění za smrt při dopravní nehodě. Dále bývají vyplaceny především náklady na pohřeb nebo výživné pro osoby blízké.

Kdo pomůže s vyřízením odškodnění?

Potýkat se během této nelehké situace ještě s dalšími nepříjemnostmi spojenými s vymáháním odškodnění může být náročné. Proto doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří mají s podobnými případy velké zkušenosti. Díky tomu, že ví, jak tyto situace řešit, často navíc zvyšují vaše šance získat vyšší odškodnění, než jakého byste se domohli sami.

Na co si dát pozor?

Ačkoliv je samozřejmé, že v tomto náročném období jsou myšlenky pozůstalých jinde, přesto je dobré začít řešit náhradu škody při usmrcení blízkého během nehody co nejdříve. I na tyto případy se totiž vztahuje promlčecí lhůta, která činí tři roky. Určitě je ale lepší mít vše vyřešené brzy, abyste se už nemuseli k celé tragédii neustále vracet, ale naopak se s ní začali pomalu vyrovnávat.