Jaká jsou nejčastější zdravotní rizika na pracovišti?

23.03.2022

Podle ankety z roku 2020 bylo 8 z 10 výdělečně činných osob v Rakousku na svém pracovišti vystaveno v poslední době minimálně jednomu fyzickému, a asi 6 z 10 výdělečně činných osob minimálně jednomu psychickému rizikovému faktoru. Hrozby jsou uváděny zejména ve spojení s profesemi nebo prací namáhající oči, vyžadující únavné nebo bolestivé pozice, případně přinášející časový tlak a přetížení.

V roce 2020 bylo 86,4 % všech ekonomicky aktivních Rakušanů (což v absolutních číslech znamenalo 3,7 milionu osob) na svém pracovišti konfrontováno minimálně s jedním tělesným a/nebo psychickým rizikovým faktorem. Sdělil to v prosinci loňského roku statistický úřad Statistik Austria. 79,0 % lidí si stěžovalo alespoň na jedno fyzické nebezpečí pro jejich tělo, asi 59,2 % lidí hlásilo na pracovišti minimálně jedno nebezpečí ohrožující jejich psychické zdraví. Základem pro tyto závěry sloužila namátková anketa uskutečněná u osob ve věku nad 15 let, které byly v okamžiku uskutečnění dotazování výdělečně činné.

Nejčastější rizika

Nejčastěji jmenovaným rizikem pro tělo pracujícího člověka jsou práce vyžadující silné namáhání očí. Tento faktor uvádělo 37,3 % respondentů. Na druhém a třetím místě následovaly činnosti s opakujícími se pohyby rukou a paží (33,7 %), popřípadě aktivity doprovázené únavnými a i bolestivými pozicemi a postoji (33,1 % respondentů). Nejčastěji se vyskytujícím psychickým ohrožením zdraví bylo v anketě "silný časový tlak nebo přetížení prací" (38,3 %); druhé místo "obsadila" obsluha a práce s obtížnými klienty, pacienty, žáky atd.

U fyzických zátěží byly dále oslovenými vyjmenovány i zacházení s těžkými břemeny, hluk, práce se stroji a nářadím, používání vozidel, prach, vedro nebo naopak chlad, manipulace s chemikáliemi, vlhkost, vibrace, výfukové plyny, kouř z cigaret. U psychických rizik pro zdraví člověka se vyskytovaly rovněž špatná interní komunikace ve firmě, chybějící možnost spolurozhodovat a absence vlivu na práci, nejisté zaměstnání, šikana a mobbing, anebo dokonce násilí či výhružky násilím na pracovišti.

Zdravotní problémy z práce

Podíl 13,4 % ze všech - aktuálně nebo dříve - výdělečně činných osob ve věku 15-175 let informoval, že v posledních 12 měsících čelil nejméně jednomu zdravotnímu zatížení spojeného s vykovávanou prací. Podle zprávy Statistik Austria tvořily asi třetinu potíží postižených osob problémy zad, pětinu obtíže se šíjí, rameny, pažemi anebo rukama. 14 % dotázaných trpělo s kyčlemi, nohama nebo chodidly. Dalších necelých 7 % hlásilo omezení související s depresemi a 5 % se stresem. Podíl 3,5 % ze skupiny oslovených výdělečných osob ve věku 15-75 let, tedy asi 163 400 osob nahlásilo v rámci ankety nejméně jeden pracovní úraz za poslední rok. 10 osob při takové události v Rakousku podlehlo, z toho 7 mužů oproti 3 ženám, vypočetla Statistik Austria.