Kdo zaplatí odškodnění za srážku se zvěří?

13.04.2022

Srážka se zvěří hrozí celoročně, ale v jarních a podzimních měsících jsou tyto nehody statisticky častější. Málokdo zná přesný postup, jak v takové chvíli postupovat, komu zavolat a v jakém pořadí a jak například (ne)manipulovat se sraženou zvěří.

Kontaktujte Policii ČR

Ve chvíli, kdy k nehodě dojde, je potřeba na místě setrvat a okamžitě ověřit, jestli není zraněna nějaká osoba. Pokud došlo ke zranění, poskytněte první pomoc, případně přivolejte rychlou záchrannou službu a postupujte podle pokynů, které dostanete přímo od záchranné služby přes telefon.

Pokud nikdo zraněn není, je potřeba primárně označit místo nehody. Tedy obléct si reflexní vestu a vyznačit místo nehody výstražným trojúhelníkem. Ten se umisťuje nejméně 100 m za vozidlo v případě, že se nehoda stala na dálnici, a nejméně 50 m za vozidlo, pokud k nehodě došlo mimo dálnici.

Poté přivolejte Policii ČR. Do telefonu jí situaci popište a vyčkejte na její příjezd. Policii ČR musíte přivolat vždy, když srazíte zvíře. Řada lidí se řídí pravidlem, že pokud není škoda na autě nijak vysoká a nedošlo ke zranění osob, obejdou se bez přítomnosti Policie ČR a vyřeší situaci po svém. Při srážce se zvěří to ale neplatí. I kdyby vaše vozidlo skoro nebylo poškozeno, tak pokud jste zvíře usmrtili, způsobili jste škodu třetí osobě, a to mysliveckému sdružení. Pokuty se ale bát nemusíte. V tomto případě se srážka se zvěří považuje za nezaviněnou nehodu.

Informujte asistenční službu

Čekání na Policii ČR bývá zdlouhavé. Mezitím můžete přikročit k dalšímu kroku, a to ke kontaktování asistenční služby vaší pojišťovny, kde máte sjednané pojištění, a to buď povinné ručení, nebo havarijní pojištění.

Asistenční služby jsou běžnou součástí každého povinného ručení a číslo na ni byste měli mít běžně u sebe, kdyby došlo k jakékoli nehodě. Některé pojišťovny nabízejí i mobilní aplikace do chytrých telefonů, které mimo jiné obsahují i tyto informace.

Asistenční služba vám poradí, jak dále postupovat, případně co konkrétně bude chtít ještě zadokumentovat, aby mohla vaši pojistnou událost zaevidovat. Pokud bude potřeba odtah vozidla či zásah asistenční služby, rovněž se s ní domluvíte, jak dále postupovat.

Pokud zvíře uteklo, nebojte se, že nebudete mít dostatečný důkaz a pojišťovna vám plnění zamítne.Podle charakteru poškození pojišťovna umí sama určit, jakým způsobem došlo k poškození vozu. Na voze navíc vždy zůstanou nějaké biologické stopy. Asistenční službě tedy vše oznamte tak, jak se to stalo a doplňte, že zvíře bohužel uteklo.

Ověřte si, jestli vás pojištění kryje

Možná ale v této chvíli zjistíte, že vám pojišťovna nepomůže. Tzv. pojištění rizika střetu se zvěří je možné sjednat dvěma způsoby, a to buď jako připojištění k povinnému ručení, nebo připojištění k havarijnímu pojištění.

Protože ale zákon neukládá povinnost se proti tomuto riziku pojistit a vyžaduje pouze pojištění proti škodě na majetku a zdraví, jež způsobíte někomu cizímu, nemá řada lidí toto pojištění sjednané. Pokud si nejste jisti, jestli toto riziko máte či nemáte pokryto, informujte se po nehodě na asistenční službě. Případně tuto informaci budete mít i v pojistné smlouvě, kterou ale u nehody pochopitelně po ruce mít nebudete.

Pozor na pojistné formulky

A i v případě, že máte sjednané připojištění proti srážce se zvěří, nemusíte být kryti proti všem případům, kdy zvíře srazíte. Na českém trhu v současné době existují dva druhy smluv. V prvním případě se pojištění vztahuje na jakékoli zvíře, nikoli jen na divoké srny či prasata. Tedy i na poškození auta psem, kočkou apod. V druhém případě ale pojišťovny rozlišují pojem zvíře a zvěř a škodu vám uhradí jen v případě, že vám ji způsobila zvěř. Pojem zvěř pak specifikuje §2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěř podle §2 zákona o myslivosti:

bobr evropský, kočka divoká, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk euroasijský, vydra říční, daněk skvrnitý, jelen evropský, jelenec běloocasý, jezevec lesní, kamzík horský, koza bezoárová, králík divoký, kuna lesní, kuna skalní, liška obecná, muflon, ondatra pižmová, prase divoké, sika Dybowského, sika japonský, srnec obecný, tchoř tmavý, tchoř stepní, zajíc polní, čírka modrá, čírka obecná, havran polní, holub doupňák, jeřábek lesní, jestřáb lesní, káně lesní, káně rousná, kopřivka obecná, kormorán velký, koroptev polní, krahujec obecný, krkavec velký, křepelka polní, lžičák pestrý, moták pochop, poštolka obecná, racek chechtavý, raroh velký, sluka lesní, sojka obecná, sokol stěhovavý, tetřev hlušec, tetřívek obecný, volavka popelavá, výr velký, bažant královský, bažant obecný, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, krocan divoký, lyska černá, orebice horská, perlička obecná, polák chocholačka, polák velký, straka obecná, špaček obecný, vrána obecná.

A pokud srazíte jiné zvíře, než je uvedeno výše, zákon nestojí na vaší straně. Opravu škody si budete muset uhradit sami. U běžných typů aut se oprava po srážce se zvěří může pohybovat okolo 30 000 Kč, u luxusních aut i ve statisícových částkách. Zvláště pokud zvíře srazíte "nešikovně" a dojde např. ke zdemolování nápravy.

A když zvíře někomu patří?

Zcela jiná je pak situace, kdy srazíte zvíře, které někomu patří. Pak můžete škodu vymáhat po majiteli zvířete, pokud sami nemáte zmíněné připojištění.

Pokud tedy máte riziko střetu se zvěří kryto z pojištění, pokračujte podle pokynů asistenční služby. Pokud toto riziko kryté nemáte, pak můžete požadovat náhradu škody od majitele zvířete, pokud někomu patřilo. Za volně žijící zvířata ale nikdo neodpovídá.