Kdo zaplatí škodu, když nabouráte v autoškole?

28.12.2022

Zcela logicky se předpokládá, že když jdete do autoškoly či motoškoly, ještě řídit neumíte. Co když ale Vaší nezkušeností odřete auto nebo motorku, se kterými výuka probíhá? Musíte škodu zaplatit?

Jízdy v autoškole mohou být pro úplného nováčka stresující. Snadno se tak stane, že například při parkování nebo při couvání přehlédnete nějaký objekt, instruktor nestihne včas zareagovat a dojde k poškození vozidla. Může jít jen o kosmetické vady jako škrábanec, ale i o rozbité světlo, které je třeba vyměnit.

V případě motoškoly je pak šance ještě vyšší. Zvláště na ženy může být motorka těžká a při učení se manipulaci s motorkou se může snadno převážit a spadnout na bok. A opět, může jít jen o pár škrábanců, ale také o promáčklou nádrž, která se bude muset opravit.

Jakou odpovědnost v tu chvíli máte? Musíte škodu uhradit, nebo se s tím počítá?

Odpovědnost má ten, kdo škodu způsobí

Pokud v autoškole či motoškole způsobíte škodu, je potřeba zjistit, kdo porušil své povinnosti. Jestli jste například neuposlechli pokynů instruktora, nebo jestli vám dal špatný pokyn a podobně. Obecně pak platí, že za škodu je zodpovědný ten, kdo ji způsobí. A to i přes fakt, že se řídit teprve učíte a je zcela logické, že můžete udělat chybu. Učitel by měl dokázat odvrátit většinu kolizních situací. Ale dovedu si představit, a to je asi nejčastější, nesprávnou reakci žáka na pokyn učitele a následné proražení pneumatiky. Tomu se nedá zabránit a případná náhrada, byť ne velká, by se mohla vymáhat.

Pokud tedy dojde ke škodě, kterou jste způsobili, musíte ji uhradit. Výši škody si ale nenechte sdělit jen ústně na dobré slovo. Máte sice povinnost škodu zaplatit, ale také máte právo chtít vidět důkazy, jak vysoká škoda vznikla. Je proto úplně v pořádku chtít po autoškole, aby vám dodala jednoznačný doklad o výši škody. Dokud vám ho nepředloží, nemůžete ani nic zaplatit, protože o výši škody nemáte žádné potvrzení. A jednoduché autoškolou vypsané prohlášení v tomto případě není dostačující. Adekvátní jsou například faktury ze servisu, kde je jednoznačně vidět, k jaké opravě došlo, na jakém autě a v jaké výši.

Autoškoly na to pojištěny být nemusí, ale mohou

Někteří žáci autoškol či motoškol někdy argumentují tím, že už jen z povahy nabízené služby musí mít školy pojištění pro případ, že žáci způsobí škodu. Zákon ale autoškolám takovou povinnost neukládá.

Podle zákona musí mít autoškoly pouze zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jinými slovy, musí mít povinné ručení na to auto, kterým hodlají jezdit. Žádné další pojištění pro ně povinné není.

Na druhou stranu ale mají možnost se pro takové případy pojistit. Autoškoly se mohou pro tyto případy chránit klasickým havarijním pojištěním, a to i v případech, kdy škodu na vozidle způsobí žák autoškoly pří výuce, pokud je pod dohledem oprávněného učitele.

V takovém případě, pokud škodu způsobíte, zkrátka autoškola nahlásí celou událost na pojišťovnu a po vás škodu vymáhat nebude. Lze předpokládat, že pokud by žák nějakou škodu způsobil, mohla by po něm autoškola požadovat zaplacení spoluúčasti. Ale to už záleží na tom, jaká smluvní pravidla autoškola se svými žáky má.

I instruktor se může pojistit

I instruktor v autoškole se jako zaměstnanec může pojistit pro případ, že nestihne zabránit kolizi, stane se škoda na autě a bude to jeho vina. Učitel se může pojistit na škodu do výše 4,5násobku mzdy pojistkou na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli, tzv. "pojistka na blbost". Z té se pak dají hradit takové škody, kdy učitel něco zanedbá a nezvládne odvrátit škodu. Například zmíněná proražená pneumatika, nacouvání do zdi apod.

Vy takovou možnost nemáte

Vy na druhou stranu nemáte možnost se pro takové případy pojistit. Například pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě se na tyto situace nevztahují. Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě se nevztahuje na škody způsobené při řízení motorového vozidla (na trhu se uplatňuje výluka na užívání věci) a na škody způsobené provozem vozidla.

Můžete se ale zeptat v motoškole, jestli nenabízejí pojištění pro případ úrazu. U výcviku na motocyklech si některé autoškoly pro své klienty sjednávají hromadnou pojistku na úraz s krytím do 300 000 Kč. Stojí to asi 100 Kč na jednoho žáka.

Ptejte se a čtěte podmínky

Pokud si autoškolu či motoškolu teprve vybíráte, vyplatí se věnovat nějaký čas prostudování podmínek, které si daná autoškola stanovuje. A pokud tam nenajdete dostatek informací, ptejte se. Přístupy autoškol i motoškol jsou různé. Některé mají sjednané i havarijní pojištění, a tak případná škoda nejde za vámi, ale nahlásí se na pojišťovnu. Pak záleží, jestli má autoškola s pojišťovnou domluvenou nějakou spoluúčast a zda ji pak případně bude vymáhat po vás, kdybyste škodu způsobili.

Jiné autoškoly mají jen povinné ručení, a pokud dojde ke škodě, budou ji po vás chtít zaplatit. Na všechny tyto otázky by vám ale měla být autoškola schopna odpovědět, ještě než se do ní přihlásíte. A pak máte možnost výběru, komu za svůj výcvik zaplatíte, kdo vám nabídne lepší podmínky.

A řada motoškol montuje na své výukové motorky tzv. ochranné padací rámy. Případný pád motorky tak odnesou jen tyto rámy, s čímž se ale počítá a žádná škoda tím nevznikne.