Kdy nemáte nárok na odškodnění při pracovním úrazu?

11.02.2020

Rok co rok se v práci zraní desítky tisíc lidí. V naprosté většině případů má člověk, kterému se během výkonu práce stane úraz, právo na odškodnění. Zaměstnavatelé jsou pro tyto případy pojištěni. Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce. Jsou ale i případy, kdy za úraz v práci nedostanete nic.

Ve spolupráci se společností Vindicia přinášíme přehled situací, kterých byste se měli vyvarovat, abyste se v případě pracovního úrazu nepřipravili o odškodnění.

Pozor na hrubé porušení pracovních předpisů

Některé profese vyžadují, aby zaměstnanci při výkonu práce nosili například ochranné pomůcky či se jiným způsobem především kvůli bezpečí řídili určitými pravidly.

"Především v technických provozech jsou velmi přísné požadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost," upozornil Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. Jako příklad hrubého porušení uvedl například obráběče, který si k práci nevezme povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Práce načerno se rozhodně nevyplatí

Pracovat tzv. načerno znamená nemít podepsanou smlouvu. A pokud se během výkonu takovéto práce zraníte, na odškodnění můžete zapomenout.

"K odškodnění je třeba, aby existovala řádná a oběma stranami podepsaná pracovní smlouva. Pokud ji zraněný nemá, se získáním odškodnění to bude mít velmi komplikované. Z hlediska pojišťovny tam totiž vlastně vůbec nepracoval," doplnil Beck.

Úraz pod vlivem alkoholu či drog

Na odškodění můžete zpravidla zapomenout, pokud se v práci zraníte a následně se zjistí, že jste měli v krvi alkohol, případně jinou návykovou látku. Nejenže jste porušili pracovní předpisy, ale i pracovní právo, a za úraz tak odpovídáte sami. A nejen to, alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Úraz po pracovní době

Nestihli jste svou práci dodělat během řádné pracovní doby a zůstanete tak na svém pracovišti déle. Možná ani netušíte, že kdyby se vám v takové situaci stal úraz, odškodění vám přiznat nemusí.

"Svou roli hraje i pracovní doba. Pokud se v práci zdržíte a úraz se vám stane v podstatě už mimo hodiny, kdy máte být v zaměstnání, budete mít s odškodněním problémy. V podstatě se vám úraz stal jako soukromé osobě, nikoliv jako zaměstnanci," upozornil Beck.

Pokud se úraz stane během přesčasů, záleží i na konkrétní situaci. Děláte přesčas s vědomím nadřízeného nebo na jeho příkaz? Pak se zpravidla jedná o pracovní úraz. Jestliže jste na pracovišti po pracovní době bez jeho vědomí, záleží na posouzení bezpečnostního technika, nadřízeného a vedení firmy - jak se k případu postaví.

Nehrňte se do práce, která vám nenáleží

Problémy s výplatou odškodnění mohou nastat i v případě, že se zraníte během činnosti, kterou nemáte ve své náplni práce.

"Manipulace s náčiním nebo vykonávání práce, která není náplní práce daného zaměstnance, ke které není proškolen nebo není tato práce nařízena zaměstnavatelem, se pracovníkovi může vymstít. Pokud se v takové situaci zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci," uvedl Beck. Zároveň dodal, že je to především záležitost technických a manuálních oborů - pokud se zraníte ve chvíli, kdy za nestíhajícího kolegu píšete e-mail klientovi, problém to nebude.