Klesá počet nehod, které způsobí mladí řidiči.

26.10.2022

Besip má hned dvě dobré zprávy. Tou první je, že klesá počet nehod s fatálními následky a tou druhou, že klesá také počet nehod, které způsobí mladí řidiči do 24 let. Ovšem druhou stranou mince je fakt, že i přes to, že jsou čísla lepší, je právě tato skupina řidičů tou nejrizikovější. Mladí do 24 let v loňském roce způsobili na českých silnicích 9 % všech nehod a stojí za 15 % úmrtí.

Problémoví mladí muži

Pokud se na ta čísla podíváme podrobněji, zjistíme, že mladí řidiči na českých silnicích vlivem nehod usmrtili 84 lidí, což je meziroční pokles o 10 osob, tedy 11 %. K tomu je ale potřeba dodat, že dalších 272 osob bylo vlivem nehod této skupiny řidičů vážně zraněno. I v tomto případě jde o pokles, konkrétně o 125 osob, tedy 32 %.

Stále platí, že nejvíce usmrcených a těžce zraněných zapříčiní mladí řidiči s délkou praxe 1 rok, a to především muži. Tito řidiči tíhnou k tomu na silnici riskovat, nemají ale odhad na limity vozidla a na to, jak řešit krizovou situaci. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, vjetí do protisměru a nevěnování se řízení.

Nezkušenost a ego

Problém, který jistě zná každý z nás, vždyť každý měl někdy čerstvý řidičák, podle odborníků je, že mladí řidiči mají obecně tendenci přeceňovat své řidičské schopnosti. Současně podceňují možná rizika, což se projevuje v jízdním stylu, ale také s tím souvisejících příčinách a faktorech přispívajících vzniku nehod. Podle odborníků se rizikové chování mladých dá shrnout do čtyř hlavních kategorií, kterými jsou omezená schopnost identifikace rizika, zvýšená důvěra ve vlastní řidičské schopnosti, zvýšená potřeba podstupovat riziko a osobnostní a sociokulturní faktory.

Začínající řidič s takzvanými mokrými papíry si sice poměrně rychle za volantem zvykne a zvládne auto řídit, ale trvá velmi dlouho, než nasbírá zkušenosti k tomu, aby byl schopen řídit bezpečně. A to si často takový řidič vůbec neuvědomuje.

Besip pak upozorňuje, na co konkrétně by si mladí řidiči měli dát obzvlášť velký pozor. Mezi nejčastější příčiny nehod této skupiny šoférů totiž spadá nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (19 usmrcených), na druhém místě se umístilo vjetí do protisměru (12 usmrcených) a na třetím nevěnování se řízení (11 usmrcených). Do poslední kategorie lze zařadit i používání mobilního telefonu za volantem, což je podle odborníků stále velký problém nejen v kategorii mladých řidičů.

Když už alkohol, tak pořádně

Jakkoliv se snížil počet mladých řidičů, kteří sedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, zvýšil se počet těch, které svou vinou vážně zranili. V roce 2019 došlo k meziročnímu snížení počtu usmrcených vinou mladých řidičů pod vlivem alkoholu nebo návykových látek o 15 osob, tedy o 79 %. V počtu těžce zraněných, naopak došlo k meziročnímu nárůstu o 3 %. I přes výrazné snížení  počtu usmrcených evidujeme vysoký počet nehod mladých řidičů, konkrétně 337, u kterých byla naměřena hladina alkoholu v  krvi 1,51 promile a více.

Možná pomůže nový bodový systém

Před několika dny jsme informovali o tom, že ministerstvo dopravy chystá výrazné změny v bodovém systému a v systému pokut. Tyto změny se mají mimo jiné dotknout právě i mladých řidičů, respektive hlavně těch, kteří mají řidičák úplně čerstvě. Ministerstvo dopravy chce zavést řidičák na zkoušku a prvořidičům, nejen těm mladým, také přidělí jen šestibodové řidičské konto. Po dosažení této hranice bude řidič vybodován, přijde o řidičák a bude muset absolvovat jak autoškolu, tak psychotesty.