Komu se připíšou body, když kamarádovi půjčíte své auto a on překročí rychlost?

04.01.2023

Kamarád si půjčí Vaše auto a spáchá přestupek. Nedodrží maximální předepsanou rychlost a dopravní kamera ho vyfotí. Kdo dostane pokutu? A kdo trestné body?

Když spácháte nějaký dopravní přestupek, čeká vás podle jeho typu nejen pokuta, ale i udělení určitého počtu bodů. Například za jízdu pod vlivem alkoholu riskujete připsání 6 trestných bodů. Za porušení zákazu předjíždění dokonce 7 trestných bodů a za překročení rychlosti se výše trestných bodů liší podle toho, o kolik kilometrů v hodině jste rychlost překročili a zda to bylo v obci, nebo mimo obec. 

Půjčené auto a neukázněná jízda

Takové situace se stávají poměrně často. Půjčíte kamarádovi auto na víkend a on jezdí poměrně neukázněně. S dodržováním rychlosti si hlavu neláme, a tak ho dopravní kamera v měřeném úseku vyfotí. Celá záležitost se zaeviduje a po čase přijde dopis na adresu vlastníka vozu, tedy vám.

Vy jste neřídili, a tak pochopitelně nechcete, aby se trestné body připsaly vám. Na druhou stranu ale nechcete "prásknout" dobrého kamaráda, který sice jel neukázněně, ale případné ukázání prstem na něj jakožto na viníka vám potenciálně velmi zhorší přátelské vztahy. Jak tedy postupovat?

Máte povinnost zajistit, že vaše auto nic neporušuje

V zákoně o provozu na pozemních komunikacích je uvedeno, že jakožto vlastník vozidla máte povinnost zajistit, že při užití vašeho vozidla byly dodrženy povinnosti řidiče a pravidla silničního provozu. A to bez ohledu na to, jestli sedíte za volantem vy, nebo někdo z vaší rodiny či přátel. Je to jednoduché. Když řídíte vy, jste sami zodpovědní za to, jak se za volantem chováte. A když auto někomu půjčíte, musíte prostě zajistit, že pravidla silničního provozu porušovat nebude. Jediné řešení tak je nepůjčovat auto někomu, o kom vím, že nejezdí v souladu s dopravními předpisy. Protože problémy jdou za vámi.

V případě, že skutečnost, že byl spáchán dopravní přestupek, vyplývá ze záznamu automatizovaného technického prostředku' a rovněž je z tohoto záznamu patrné, že zachycené jednání naplňuje skutkovou podstatu některého v zákoně uvedených přestupků, přičemž tímto jednáním nebyla způsobena nehoda, pak nastává tzv. objektivní odpovědnost provozovatele za přestupek, a to v souvislosti s tím, že nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla silničního provozu.

Celá věc může skončit jen pokutou

I slušnému kamarádovi se může stát, že se zapomene a překročí rychlost. Pokud řídí vaše auto a tohle překročení rychlosti vyfotí například dopravní kamera, dostanete jako provozovatel vozidla dříve nebo později výzvu. Správní orgán, případně za pomoci policejního orgánu, je povinen z úřední povinnosti, dozví-li se o spáchání přestupku, zjišťovat okolnosti přestupkového jednání a zjišťovat, kdo měl tento přestupek spáchat.

Zjednodušeně řečeno dostanete výzvu společně s pokutou. Tu musíte zaplatit vy, a to do 15 dnů od doručení výzvy. Jak se pak domluvíte s šikovným kamarádem, který přestupek spáchal, je už na vás.

Pokud pokutu uhradíte, věc se už dál nezkoumá. A nikdo z vás ani nedostane trestné body. Vyhoví-li provozovatel této výzvě tím, že pokutu uhradí, správní orgán věc dále nezkoumá, přestupkové řízení není zahajováno a tímto je věc ukončena, stejně tak nejsou ukládány trestné body.

Kamaráda můžete a nemusíte "prásknout"

Součástí výzvy je i poučení o tom, že můžete označit osobu, která přestupek spáchala, pokud jste neřídili vy sami. Záleží tedy na vás, jestli zaplatíte pokutu a nebudete věc dál řešit, nebo jestli nahlásíte, že auto řídil kamarád, a ať si správní orgán vyřídí celou situaci s ním.

Pokud kamaráda označíte jako řidiče, bude správní orgán řešit situaci s ním. Zahájí s ním přestupkové řízení, a pokud mu vinu prokáže, bude muset zaplatit pokutu a dostane i trestné body. Pokud vinu vašemu kamarádovi neprokážou, musíte pokutu zaplatit vy jako provozovatel vozidla. Body ale nedostanete.

S případným označením viníka ale nesmíte otálet. Pokud na výzvu reagovat nebudete a nezaplatíte do 15 dnů pokutu, postoupí celá záležitost do přestupkového řízení, ale s vaší osobou. A tam se k částce za pokutu připisuje automaticky i částka 1000 Kč za náklady řízení, pokud vám prokážou vinu. V tuto chvíli už navíc není možné zahájit přestupkové řízení s tím, kdo řídil, pokud jste to nebyli vy.

Trestné body "naslepo" se nerozdávají

Aby mohly být někomu uděleny trestné body za překročení rychlosti, musí být řidič spolehlivě zjištěn a musí mu být prokázáno spáchání přestupku. Pokud tedy auto řídil váš kamarád, není možné, aby byly trestné body připsány vám.

Buď označíte, kdo auto řídil, a s vaším kamarádem bude vedeno přestupkové řízení, kde mu buď spolehlivě prokážou, že přestupek spáchal, a pak mu udělí trestné body a pokutu, anebo kamaráda zapřete, zaplatíte pokutu, která vám přišla, a celá záležitost tím skončí. Správní orgány projednávající přestupky tohoto typu nejsou nijak objektivně tlačeny ke zjišťování skutečných řidičů, protože i v případě, že provozovatel označí některou osobu jako možného pachatele, jestliže této osobě nebude prokázáno spáchání přestupku, vždy nastupuje objektivní odpovědnost provozovatele.