Ministerstvo chce více trestat nedodržení bezpečné vzdálenosti.

19.05.2021

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod stále patří nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Podle ministerstva dopravy ale staré známé pravidlo dvou sekund nestačí, s čímž už dříve souhlasil i Autoklub ČR, který dlouhodobě podporuje zakotvení definice bezpečné vzdálenosti do zákona o silniční dopravě.

Podle nejnovějších informací tak chce ministerstvo nejen přesně definovat pojem bezpečná vzdálenost, ale v rámci jarního návrhu změn bodového systému předloží vládě také nástin možných trestů za nedodržování dostatečné vzdálenosti mezi vozidly. Zda se takzvaně "lepíte" na auto před vámi by přitom mohly kontrolovat i kamery například zabudované do svodidel.

Aktuální zákon o silničním provozu požaduje, aby řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem za ním ponechal dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. Tato formulace je považována za příliš vágní a dostatečná vzájemná vzdálenost za subjektivně definovatelnou.

Návrh tedy mluví o nutnosti nákladních vozidel a autobusů udržovat na všech druzích pozemních komunikací mimo obec při rychlostí vyšší než 50 km/h vzdálenost aspoň 50 metrů. V případě osobních vozidel pak při rychlosti nad 80 km/h vzdálenost aspoň 30 metrů. Ve městech by se postupovalo dle stávající úpravy.

V návrhu poté stojí pokuta za porušení bezpečného odstupu do 2500 Kč na místě, ve správním řízení až do 10.000 Kč, přičemž za tento přestupek budete moci dostat čtyři trestné body.

Pravidlo 2 sekund je nicméně Autoklubem ČR nadále propagovanou pomůckou, jak si bezpečný odstup udržet. Podstata spočívá ve výběru nějakého statického objektu vedle silnice nebo na ní (například strom, patník nebo jejich stín dopadající na silnici) a od chvíle, kdy ho vpředu jedoucí vozidlo mine, odpočítat čas, který uběhne, než k němu dorazí on. Naměřený čas by měl být minimálně 2 sekundy.