Na jaké odškodnění máte nárok po dopravní nehodě?

22.09.2021

Věděli jste, že když se stanete obětí dopravní nehody, tak po viníkovi můžete chtít kromě opravy auta zaplatit třeba bolestné nebo propadlé lístky na představení do divadla, které jste kvůli nehodě nestihli? 

Abyste měli přehled, sepsali jsme pro vás seznam nejčastějších nároků, které můžete podle zákona po viníkovi dopravní nehody požadovat, nebo naopak, co může poškozený požadovat po vás, pokud za nehodu můžete vy.

Škoda na vozidle

Toto je samozřejmě nejčastější případ, kdy po viníkovi a jeho pojišťovně požadujete proplacení škod na vašem autě. Kromě toho ale můžete požadovat i náhradu za pokles hodnoty auta. Pokud byste ho totiž chtěli prodávat, tak jako bourané ztratí cenu.

Poškozené věci a zraněná zvířata

Po viníkovi nehody můžete žádat i zaplacení věcí, které se při nehodě poškodily. Zároveň máte právo na zaplacení léčby zvířete, které se při nehodě zranilo.

Další škoda na majetku

Pokud kvůli zranění po nehodě nemůžete odjet na plánovanou pracovní cestu, dovolenou nebo na představení do divadla, můžete žádat o odškodnění další nemajetkové újmy. Tedy například o proplacení letenky, jízdenky nebo vstupenky.

Další nemajetková újma

Kromě škod na majetku můžete požadovat proplatit i nemajetkovou újmu. Je to například strach o život, úzkost v době léčení, strach z následků zranění, šok ze zranění, odloučení od rodiny v průběhu dlouhé hospitalizace, pocit méněcennosti a podobně. Vždy záleží na okolnostech případu.

Náhrada za ztrátu na výdělku

Pokud jste po nehodě na nemocenské, tak můžete po viníkovi žádat doplacení rozdílu mezi nemocenskou a vaším běžným výdělkem. Pokud skončíte invalidní a ovlivní to vaše pracovní možnosti, můžete požadovat další peníze.

Bolestné způsobené strádáním po nehodě

Podle občanského zákoníku máte nárok na náhradu za vytrpěnou bolest. V praxi se využívá metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy, podle které se takové odškodné vypočítá.

Náklady na léčení a péči

Do této kategorii spadají například léky, ortopedické pomůcky, rehabilitace, lázně i cestovné k lékaři. Prostě vše spojené s léčbou, kterou jste museli podstoupit kvůli zranění po nehodě. Zároveň je možné požadovat zaplacení péče o zraněného člověka.

Ztížení společenského uplatnění

Pokud máte po nehodě trvalé následky, máte právo na náhradu za zhoršené podmínky ve společnosti a v životě vůbec. Výpočet konkrétní částky je zde složitější a záleží také na posouzení následků lékařem.

Odškodnění duševních útrap při úmrtí

Pokud při nehodě někdo zemře, tak mají jeho příbuzní nárok na odškodnění za duševní útrapy. O konkrétní částce rozhodne soud. Podle Nejvyššího soudu má být základní náhrada pro okruh nejbližších příbuzných ve výši dvacetinásobku průměrné měsíční hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok.

Náklady na pohřeb

Rodina oběti nehody může chtít po viníkovi proplatit také náklady na pohřeb.

Proplacení vyživovací povinnosti

Pokud je obětí nehody člověk, který měl vyživovací povinnost k dětem nebo manželovi či manželce, mohou po viníkovi žádat, aby tyto vyživovací náklady zaplatil.