Pojišťovny mohou krátit pojistné plnění za jízdu na letních pneumatikách v zimě.

19.10.2022

Začíná období, kdy musí mít řidič za určitých podmínek na autě zimní pneumatiky. A to konkrétně v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. Zákon takovou povinnost nařizuje od listopadu do konce března. Někteří motoristé nicméně odjezdí celou zimu na letních pneumatikách. To se jim ale nemusí vyplatit, zvlášť když havarují.

Přezouvání pneumatik na autě čeká řidiče dvakrát ročně. Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž říká, že je nutné použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března za předpokladu, že:

  • na pozemních komunikacích se nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy,
  • je vzhledem k povětrnostním podmínkám logické očekávat, že se na silnici můžou sníh, led či námraza nacházet.

Proto zpravidla většina řidičů na podzim přezuje své auto na zimní pneumatiky a na jaře zase na ty letní. Během zimy se totiž dají takové povětrnostní podmínky předpokládat prakticky kdykoli. Existují ale i jiné typy řidičů. Třeba takoví, kteří včas přezout nestihnou. Nebo nepovažují přezutí za nutnost a věří svým řidičským schopnostem natolik, že si myslí, že odřídí celou zimu na letním obutí.

Snadno se ale může stát, že se stanete účastníkem dopravní nehody. Buď ji přímo způsobíte, nebo máte smůlu, že někdo způsobí škodu vám. Jak se pak pojišťovny staví k vašemu letnímu obutí, když žádáte pojistné plnění z povinného ručení nebo z havarijního pojištění?

Pro pojišťovnu automaticky viníkem nejste

Jedete na letních pneumatikách, ačkoli už dávno máte mít přezuto, a dojde k dopravní nehodě. Střetnete se s jiným autem a dojde ke škodě. Potřebujete tedy využít vašeho povinného ručení, aby pojišťovna zaplatila škodu, ke které na druhém vozidle došlo.

Jakou roli hrají vaše letní pneumatiky? Dobrá zpráva je, že pro pojišťovnu nejste automaticky viníkem nehody vy. Ani vám všechny pojišťovny nezkrátí automaticky pojistné plnění proto, že jste měli nehodu na letních pneumatikách. Důležitý jegener příčinné souvislosti.

Co to v praxi znamená? Že aby došlo ke krácení pojistného plnění, musí být prokázáno, že vaše letní pneumatiky měly přímo vliv na vznik nehody. Zajímáme se, zda mělo nevhodné obutí vliv na vznik pojistné události, případně na rozsah vzniklé škody. Existuje mnoho situací, kdy pneumatiky vliv nemají, a tudíž nelze spojovat nehodu právě s nimi.

Situace, že za nehodu nemohou vaše letní pneumatiky, může také nastat a pojišťovny na to myslí. Nepřezuté auto stojí na semaforu a čeká na červenou. Zezadu přijede auto sice se zimními pneu, ale nedobrzdí a narazí do stojícího nepřezutého auta. Jednoznačné je pak zavinění na straně auta, které nedobrzdilo. V uvedeném příkladu nemělo nepřezuté vozidlo žádnou vinu na vzniklé škodě, dodává Karel Přibyl, vedoucí oddělení pojištění vozidel Pojišťovny VZP. Pak se pro vás nic nemění, za nehodu nemůžete. A i když jedete na letních pneumatikách, postih vás od pojišťovny nečeká.

Vznikla příčinná souvislost? Pojišťovna zaplatí a bude to po vás vymáhat

Pokud ale pojišťovny dojdou k tomu, že za nehodu vaše letní pneumatiky mohly, například jste to byli vy, kdo nedobrzdil a naboural jiné vozidlo, pak vás to bude stát peníze.

Pro upřesnění dodejme, že u povinného ručení není úplně přesné hovořit o krácení pojistného plnění. V praxi totiž dochází k tomu, že poškozený vždy dostane od pojišťovny viníka proplacenou škodu. Pojišťovna viníka to ale následně po viníkovi může vymáhat. Což se stane, pokud nehodu způsobíte vy a prokáže se příčinná souvislost mezi nehodou a vaším letním obutím. Z povinného ručení vyplatíme poškozenému pojistné plnění vždy v plném rozsahu. Pokud se prokáže, že použití nevhodných pneumatik bylo přímou příčinou nehody, můžeme uplatňovat právo regresu vůči viníkovi nehody.

Zda po vás pojišťovny budou vymáhat celou částku, kterou vyplatily poškozenému, nebo jen její část, už záleží na konkrétní situaci a na tom, jak velký vliv mělo vaše letní obutí na vznik nehody.

A co havarijní pojištění?

Škoda při nehodě mohla vzniknout nejen na druhém vozidle, ale i na tom vašem, které jelo na letních pneumatikách. Jak je to s náhradou škody pro vás, když jste jeli na letních pneumatikách? Je potřeba uplatnit havarijní pojištění.

I tam se pochopitelně zkoumá příčinná souvislost. Někdy může dojít ke krácení pojistného plnění. Pokud má motorista na autě pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu (min. 1,6 mm), ale jde o letní gumy a ke škodě dojde v zimním období na sněhu či ledu, může mu pojišťovna v rámci havarijního pojištění v konečném důsledku snížit pojistné plnění.

Někdy ale pojišťovna může výplatu pojistného plnění úplně zamítnout. V krajním případě by mohlo jít o tzv. nepřímý úmysl, kdy řidič věděl, že si s letními pneumatikami na sněhu při riskantní jízdě koledoval o průšvih, ale bylo mu to jedno, protože je havarijně pojištěný. V takovém případě se totiž riziko vzniku nehody blíží takřka k jistotě, a proto by pak mohla pojišťovna takovou škodu považovat za nelikvidní.

Předcházení vzniku škody

Pojišťovna vám může snížit pojistné plnění, pokud mělo použití letních pneumatik podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo i na rozsah škody. Tedy že škoda mohla být menší, kdybyste měli zimní pneumatiky.

Snížení plnění tedy může být od 0 do 100 podle situace. Pojišťovna může přistoupit ke snížení pojistného plnění pro porušení závazného ustanovení, kdy mimo jiné klient při jízdě s nevhodným obutím nepředchází vzniku škody.

Někde jsou nekompromisní

V praxi ale může hodně záležet na tom, u koho jste pojištěni. Někde zkoumají, jestli a jaký vliv měly letní pneumatiky. Někde ale v takovém případě musíte rovnou počítat se zamítnutím pojistného plnění z havarijního pojištění. V havarijním pojištění to máme přímo ve výluce, protože např. jízda na sněhu a ledu zvyšuje násobně riziko nehody.

Prokáže-li se příčinná souvislost a jsou-li pneumatiky jedinou nebo hlavní příčinou vzniku nehody, pojistné plnění vyplaceno není.

A co celoroční vzorek pneumatik?

V praxi se také stále více objevuje tzv. celoroční vzorek pneumatik, které není nutné přezouvat. Pojišťovny v takových případech zajímá hlavně hloubka dezénu. Při pojistné události pojišťovnu zajímá hloubka dezénu daná legislativou. Celoroční pneumatiky musejí mít v létě vzorek minimálně 1,6 mm, v zimě pak 4,0 mm.

Zkušenost z praxe? Pojišťovny to ani zjistit nemusí

V praxi se ale ukazuje, že ne vždy mají pojišťovny možnost posoudit, zda a jaký vliv měly letní pneumatiky na vznik škody. U většiny škod se pojišťovna nedozví, že vozidlo nemělo zimní přezutí. Nedobrzdění a ťukanec do auta stojícího před ním většinou znamená škodu do 100 tisíc a není zde povinnost volat Policii, pokud nebyl nikdo zraněn. Pojišťovna dostane záznam o dopravní nehodě a zlikviduje škodu.

Rozhodně to ale neznamená, že byste měli jízdou na letních pneumatikách na silnicích riskovat. Rozbité plechy a vymáhaná škoda je totiž pořád ještě ta lepší varianta toho, co se může stát.