Pojišťovny musí poškozeným lidem platit náhradní auto i u totální škody.

28.09.2022

Pojišťovny by měly z povinného ručení platit náhradní vůz i v případě takzvané totální škody. A to do doby, než poškozenému vyplatí náhradu za zničené auto. Rozhodl tak Ústavní soud na základě konkrétního případu majitele zničeného auta.

Sice nezavinil dopravní nehodu, ale přišel při ní o své auto. Pojišťovna mu sdělila, že jde o takzvanou totální škodu, takže se vůz už nebude opravovat a majitel dostane adekvátní částku z povinného ručení viníka nehody.

Nepříjemnost, ale ze strany pojišťovny všechno v pořádku. Zatím...

Jenže majitel zničeného auta si pronajal náhradní vůz, aby mohl dojíždět do práce a vozit děti do školy. Využíval ho necelý měsíc, než mu pojišťovna škodu 230 tisíc korun vyplatila.

A pak se nestačil divit...

"Poškozený si najal na dobu 23 dnů náhradní vozidlo za 32.200 Kč, neboť ho nutně potřeboval k dojíždění do zaměstnání a převážení dětí do školy, a poškozené vozidlo ponechal šest dnů odstavené na parkovišti za cenu 1.050 Kč," popisuje Ústavní soud (ÚS).

Hasičská vzájemná pojišťovna však odmítla vyplatit celou částku. Uhradila jen 3.765 korun za pronájem auta a 847 korun za parkování. Podle pojišťovny měl totiž majitel zničeného auta nárok na náhradní vůz jen do doby, než mu oznámila, že jeho původní auto nebude opravovat.

Tohle rozhodnutí následně potvrdil i krajský soud. "Vyšel přitom z toho, že náhradní vozidlo bylo poškozeným účelně využíváno pouze po dobu devíti dnů, tedy do chvíle, kdy mu bylo emailem sděleno, že vozidlo opravováno nebude," píše se ve vysvětlení Ústavního soudu, kam spor nakonec dospěl.

A Ústavní soud se majitele zničeného auta zastal, vyhověl ústavní stížnosti a rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil.

Doba, po kterou poškozený užíval náhradní vozidlo je podle ÚS přiměřená: "V případě, že bylo při dopravní nehodě zničeno vozidlo v hodnotě 230 000 Kč a poškozený nebyl schopen si ze svých prostředků okamžitě zajistit jiné auto a pojistné plnění mu bylo poskytnuto až po měsíci, jeví se trvání nájmu jiného vozidla po dobu 23 dnů jako výdaj zcela účelný a přiměřený situaci tak, aby nedošlo na straně poškozeného ke zhoršení jeho postavení."

E-mail, kterým pojišťovna oznamovala, že se auto už nedá opravit, tak není podle ÚS rozhodující.

Podstatou náhradního vozidla je umožnit pojištěnci zachování určitého životního standardu v situaci, kdy dojde, ať již k částečnému či totálnímu poškození jeho vozidla. Poskytnutím náhradního vozidla nebude poškozený ponechán v tísni a bude mu umožněno vést, co do kvality, obdobný život, jako před dopravní nehodou.

"Výklad a aplikace práva nemohou být odtrženy od reálného života a musí zohlednit skutečnost, že ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny," dodal ÚS.

Podle ÚS není výše škody v obdobných případech dána jen hodnotou zničeného vozidla, ale také náklady, které by poškozený nemusel vynaložit v případě, že by škodě nedošlo: Není důvodu, proč by tyto náklady, jsou-li účelně vynaloženy, měl nést právě poškozený.