Policii musíte své auto k zátarasu poskytnout. Odmítnutí je nemožné, kdo zaplatí odškodné?

03.05.2023

Náraz pronásledovaného Mercedesu do kamionu, který posloužil jako zátaras na dálnici D8, přitáhl pozornost k oprávnění policie. Ta může chtít po každém řidiči, aby poskytl své auto pro účely policistů. Škody pak hradí stát. Pokud řidič odmítne, může policista "jeho odpor překonat".

Ukradený Mercedes pronásledovala nejprve německá policie, která řidiči do cesty také postavila hned dva zátarasy. Oba polský řidič projel a pokračoval do ČR. Zde čeští policisté na 80. kilometru použili k zastavení kamion. Šofér se mu snažil vyhnout a havaroval. Poškozený byl nejen mercedes, ale také kamion. Muž byl podle čtvrtečního vyjádření pod vlivem drog. Jeho trestní stíhání povedou němečtí policisté, kterým bude vydán.

Policisté mají v těchto případech oporu v zákoně, kde se říká, že policista může použít donucovací prostředek "zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla".

Mluvčí policejního prezídia Hana Rubášová upozornila, že policista musí být k jeho použití vycvičen a musí dbát, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a šetřit také zdraví osoby, proti které směřuje zákrok. Samozřejmostí je, že kriminálník nereaguje na výzvy k zastavení.

"Posouzení nezbytné míry se bude v různých situacích lišit a je vždy na odpovědnosti konkrétního zasahujícího policisty, aby konkrétní situaci vyhodnotil a rozhodl, co je pro dosažení účelu zákroku nezbytné," vysvětlila Rubášová.

A pokračovala: "Byť uvedené ustanovení jistou vyšší míru rizika ohrožení života a zdraví osoby připouští, bude vždy zapotřebí brát zřetel na všechny hodnoty, které jsou v dané situaci jednáním osoby ohroženy, a zároveň jaký maximální důsledek může zvolený donucovací prostředek způsobit. Samozřejmě mohou v praxi nastat okolnosti, kdy i takový následek bude nezbytný pro dosažení účelu zákroku."

Auto jako donucovací prostředek

Jako zátaras lze podle mluvčí použít jakékoliv auto včetně nákladních, služebních a civilních. Nesmí se použít vozidlo přepravující nebezpečné látky, prostředky MHD, pokud v nich jsou lidé, a auta s diplomatickou imunitou.

Novinky se policejního prezidia dotazovaly také na to, jestli může řidič pomoc odmítnout. Pomoc je dle mluvčí zakotvena v zákoně o policii: "Fyzická osoba je povinna požadovanou pomoc poskytnout, nemusí tak ale učinit, jestliže by se poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení nebo ohrozila osobu blízkou. Osoba je nucena bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat." Například tedy vytáhnout řidiče z auta, pokud ho odmítá opustit.

Co přesně znamená vážné ohrožení, již ale policie blíže nespecifikovala.

Za pomoc policii náleží finanční náhrada, kterou poskytne ministerstvo vnitra. Je-li způsobena při pomoci policii škoda, musí ji uhradit stát. Není však specifikováno, zda stát uhradí jen škodu na autě, ale také různé výdaje a čas spojený s opravou vozu či s koupí nového auta, pokud je vůz při zásahu zničen. Případně jinou škodu například na věcech, které jsou v autě.

Jak často svého oprávnění policisté využívají, není jasné, protože policie si dle Rubášové žádné statistiky nedělá.