Stoupá počet „elektro“ nehod na koloběžkách.

12.04.2023

Počet nehod na elektrokolech a elektrokoloběžkách dlouhodobě roste. Zatímco elektrokola se na celkové nehodovosti kol podílí několika procenty, elektrokoloběžky v nehodovosti násobně převyšují ty klasické. Pro vybrané silné typy elektrokoloběžek tak začnou od roku 2024 platit nová pravidla – budou muset mít tzv. povinné ručení a zvažují se i klasické registrační značky.

Provozovatelé silných elektrokoloběžek si budou muset od ledna 2024 zřídit povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vyplývá to z Motorové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118. Novinka se bude týkat elektrokoloběžek s elektrickým motorem překračující rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo na ty, které váží víc než 25 kilogramů a zároveň jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu. Vnímáme jako velmi správné vymezení povinnosti na silné elektrokoloběžky, jejichž výkon lze přirovnat k malým motorkám. Cílem je nastavit pravidla pro odškodňování při nehodách, které u silných elektrokoloběžek mohou mít vážné následky na majetku i na zdraví. Není ale zdaleka nutné podobná pravidla přenášet na celý segment, pro slabší motory velmi dobře poslouží pojištění obecné odpovědnosti.

Elektronehod je stále více

Češi jsou totiž národem cyklistů a koloběžkářů. Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven na nich jezdí alespoň několikrát do měsíce 37 %, párkrát do roka na nich vyrazí dalších 21 %.

S jízdou ale souvisí i nehody. Počet všech nehod na kolech je podle dat poměrně stabilní a pohybuje se okolo 3 800 nehod za rok, u koloběžek ale za posledních 5 let vzrostl desetkrát. A zatímco v případě cyklistů tvoří elektronehody asi 13 % všech nehod na kolech, počet nehod na elektrokoloběžkách je více než dvojnásobný oproti těm na běžných koloběžkách. Postupně dochází k tomu, že část dopravních nehod v minulosti způsobená klasickými koly, tedy těmi bez pomocného pohonu, se v čase postupně přesouvá do segmentu elektro. V případě koloběžek je ale viditelný růst celkové nehodovosti a v segmentu elektro dokonce velmi významný. Samozřejmě má velký vliv také to, že nehody na koloběžkách často nemusí být řešeny za pomoci Policie ČR. Trend je ale zřejmý. Meziroční růst v segmentu elektrokoloběžek činil v roce 2022 68 %, u klasických koloběžek 28 %.

Silné elektrokoloběžky a registrace?

Kromě povinnosti mít na silné elektrokoloběžky sjednané povinné ručení se diskutuje, že budou jejich majitelé muset své stroje také zaregistrovat. Právě SPZ přitom Češi považují za dobré řešení – souhlasí s ní 63 % respondentů průzkumu.

Nová pravidla pojištění podle směrnice neplatí pro elektrokola, protože motor u nich má pouze doplňkovou funkci. Přesto řada členských států EU je do regulace přidala nad rámec unijní směrnice a může tak ještě učinit i Česká republika. Naše asociace se přiklání k tomu, aby elektrokola nebyla v zákoně pro české uživatele zahrnuta pod povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to z toho důvodu, že u nich evidujeme malou frekvenci škod a je zde také problematičtější registrace. A podle našich informací ani ministerstvo financí jejich registraci neplánuje.

O průzkumu

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní sběr dat proběhl v září 2022, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště a skupinové diskuse. Kvalitativní část probíhala formou dvou skupinových diskusí v prosinci 2022 a zúčastnili se jí v první fázi zkušení a v druhé nezkušení řidiči.