Vše pro Vaše odškodné

S čím Vám můžeme pomoci?

Dopravní nehody

Pokud jste byli zraněni při dopravní nehodě způsobené nedbalostí jiného účastníka silničního provozu, můžete mít nárok na odškodnění. Nárok na odškodnění může mít řidič nebo spolujezdec automobilu nebo jakýkoli jiný poškozený při nehodě, včetně chodců, motocyklistů a cyklistů.

Pracovní úrazy

Při plnění každodenních pracovních povinností mohou vzniknout situace, kdy je Vám v souvislosti s výkonem práce způsobena újma na jeho zdraví. Takovou újmou na zdraví může být buď pracovní úraz, nebo nemoc z povolání.

Úrazy ve škole

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět.

Úrazy ve školce

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve školce, při výletech, exkurzích organizovaných školkou. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět.

Úrazy při sportu

V případě, že toto pojištění je nedostačující pro požadovanou náhradu, je možné rozdíl odškodnění požadovat po vlastníkovi a zřizovateli sportovního klubu či sportovního zařízení.

Jak probíhá naše spolupráce s Vámi?

Nebojte se zeptat.

První krok

Poslechneme si Váš příběh. Nejprve je důležité, abychom znali veškeré detaily a souvislosti.

Druhý krok

Naši zkušení advokáti posoudí Váš případ a doporučí nám nejlepší postup.

Třetí krok

Doporučíme potřebné odborníky. Advokáty, lékaře, soudní znalce a další odborníky, kterým důvěřujeme.

Čtvrtý krok

Odborníci Vám připraví veškerou potřebnou dokumentaci. A vy se nemusíte vůbec o nic starat.

Pátý krok

Dohlédneme na vyplacení nejvyššího možného odškodnění. Po celou dobu řízení koukáme pod pokličku všem institucím.

Šestý krok

Když pro Vás nic nezískáme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte.

Domluvte si s námi schůzku.