Co dělat, když cyklista zaviní dopravní nehodu?

14. 6. 2023
Co dělat, když cyklista zaviní dopravní nehodu?

Cyklistická sezóna je v plném proudu. Bohužel počet nehod u osob na jízdním kole stoupá. Jaké bezpečnostní prvky spadají do povinné výbavy u cyklistů? A jak postupovat, když způsobíte dopravní nehodu na kole jako cyklista?

Podle policejních statistik stoupla meziročně nehodovost na jízdním kole skoro o 14 %. Loňský rok přinesl o 329 cyklistických nehod více než ten předešlý, celkem jich bylo nahlášeno 2 724. Usmrceno bylo přitom 38 cyklistů. Podle Stanislavy Jakešové z Týmu silniční bezpečnosti bylo 555 nehod, 6 úmrtí, 43 těžkých a 440 lehkých zranění cyklistů vloni ovlivněno jízdou s alkoholem v krvi.

Povinná výbava jízdního kola

Bezpečnou jízdu na silnici by měla každému cyklistovi zajistit takzvaná povinná výbava. O té se hovoří ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. v Příloze č. 13. Povinnou výbavu zde tvoří zejména správně a zákonně vybavené kolo. To musí mít:

  • 2 na sobě nezávislé funkční brzdy,
  • zadní odrazku červené barvy,
  • přední odrazku bílé barvy,
  • odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek,
  • oranžové odrazky na předním zadním kole po obou stranách.

Konce trubek řidítek musejí být zaslepeny, a to např. zátkou nebo rukojeťmi. Dále musí být uzavřeny i matice nábojů kol až na výjimky, které tvoří křídlové matice, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Ovládací páčky brzd, volné konce řidítek, páčky měničů převodu, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem, který pohlcuje energii. V jiném případě se musí dodržet minimální poloměr 3,2 mm v jedné rovině a alespoň 2 mm v rovině druhé, která je na první kolmá.

Na pneumatikách a ráfcích by neměly být trhliny nebo deformace, které by mohly narušit bezpečnost jízdy. Za snížené viditelnosti musí být kolo navíc vybaveno:

  • předním bílým světlometem,
  • zadní svítilnou červené barvy,
  • zdrojem elektrického proudu pro zajištění svítivosti světel.

Osoby mladší 18 let pak musí mít ochranou přilbu. Ta je však důležitá pro všechny věkové kategorie. Může zachránit život, a to zejména při srážce s pevnou překážkou. Kromě těchto základních elementů je samozřejmě také důležité být viděn a dobře vidět, tedy použití reflexních prvků a světel či svítilen. Většinou také doporučuji mít staženou na mobilu nejen navigaci či mapu, ale i aplikaci Záchranka pro rychlé přivolání pomoci sobě nebo druhým.

Jak se pojistit proti škodě způsobené dopravní nehodou?

I přes dodržení prevence a povinné výbavy však může k dopravní nehodě dojít a právě kvůli náhradě škod by měl každý cyklista začít uvažovat o pojištění proti odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na újmy způsobené při běžných činnostech, patří sem také rekreace a zábava včetně rekreačních sportů, chůze, jízdy na kole nebo na koni. Vztahuje se na všechny události, které se stanou na území Evropy, takže platí i pro jedince nebo rodiny, které vyjedou na kolo mimo tuzemsko. Výhodou je, že taková pojistka platí pro celou domácnost, tedy všechny členy rodiny žijící na jedné adrese. Pojištění pokrývá škodu až do výše několika milionů korun.

Odpovědnostní pojistka přitom kryje většinou náklady na újmu na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči a odškodnění za smrt. Vztahuje se ale také na další škody, které při nehodě mohou vzniknout.

Co dělat, když cyklista způsobí nehodu?

Z právního hlediska vzniká při jakékoliv cyklistické nehodě odpovědnostní vztah. Pokud cyklista při karambolu poškodí jakýkoliv majetek, nebo dokonce někoho zraní, porušil tím svou právní povinnost a vzniká škoda, ať už se jedná o skutečnou škodu, nebo ušlý zisk, případně o újmu na zdraví.

Nejčastěji se jedná o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ale může se jednat i o porušení zcela obecných předpisů týkajících se ochrany zdraví a majetku občanů.

Dojde-li ke vzniku dopravní nehody, měl by samozřejmě viník v případě srážky s jiným cyklistou poskytnout první pomoc, eventuálně přivolat složky integrovaného záchranného systému. Jestliže je výsledkem jen škoda na majetku, je vhodné vše pečlivě nafotit, aby měl viník zdokumentováno, jakou škodu reálně způsobil, aby po něm následně nebyla vymáhána náhrada škody ve větším rozsahu, než za kterou nese odpovědnost.

Když dojde ke škodě na takovém majetku, jehož majitel není přítomen či znám, měl by viník učinit nezbytné kroky k předání informace o tom, kdo škodu způsobil. Lze například umístit na místo škody lístek se vzkazem a telefonním číslem. Toto je přirozeně na morálce každého, zda ponese čestně odpovědnost za vzniklou škodu. Dále je vhodné zajistit si kontakt na svědky, kteří byli nehodě přítomni či ji nějak vnímali. Svědek totiž může potvrdit skutkovou verzi nehody a vyloučit či omezit zavinění na viníkově straně.