Jak na rychlé pojistné plnění, když máte nárok na peníze od pojišťovny?

12. 7. 2023
Jak na rychlé pojistné plnění, když máte nárok na peníze od pojišťovny?

Každý den jsme na silnicích svědky téměř 200 dopravních nehod. Co dělat, pokud se stanete jejich přímým účastníkem a čekáte na peníze od pojišťovny? Tohle jsou nejčastější důvody, proč se pojišťovna „cuká“ nebo Vám peníze dokonce odmítne vyplatit.

Nevolali jste policii a hasiče

Řidiči v Česku jsou zvyklí volat policii k nehodě v případech, kdy předpokládaná škoda převyšuje částku 100 000 Kč, během nehody dojde ke zranění nebo usmrcení osob, vznikne škoda na majetku třetí osoby, případně sami účastníci dopravní nehody nemohou zabezpečit obnovení silničního provozu.

Málokterý řidič ale tuší, že policii by měl k nehodě volat i ve chvíli, kdy se jako účastníci dopravní nehody nedokážete dohodnout na míře zavinění, viník nehody je cizinec, případně od nehody dotyčný ujede. Policii byste měli volat i v případě, kdy bouráte se služebním vozidlem. Vždy si vyžádejte policejní protokol, který bude potřeba doložit pojišťovně!

Specifickou situací je i nehoda, u které auto vzplane. V tomto případě je potřeba na místo přivolat i hasiče. A to i tehdy, podaří-li se vám auto uhasit svépomocí. Pro pojišťovnu nicméně budete mít záznam s určením příčiny, který vyřízení pojistné události zrychlí.

Chybějící nebo špatně vyplněný formulář o dopravní nehodě

Nejčastější chybou, která likvidaci pojistné události a následnou výplatu peněz přibrzďuje, je to, že řidiči nesepíšou záznam o dopravní nehodě. Někdy se také stane, že dokument sice vyplní, ale nepodepíšou jej oba. Pamatujte, že záznam musí být úplný a především čitelný. Pokud vám v něm schází místo, můžete ho doplnit samostatnou přílohou, která musí být ale taktéž podepsaná oběma řidiči.

Při vyplňování formuláře o dopravní nehody několikrát překontrolujte svoje osobní údaje a kontakty. Pozor si dávejte nejen na telefonní číslo, ale také adresu a číslo bankovního účtu. Pojišťovnu nebude zajímat, že jste před rokem změnili banku a změnu zapomněli nahlásit.

Pozdní hlášení škody

Výplatu prostředků může zpomalit i taková banalita, jakou je pozdní ohlášení pojistné události. I když přesnou lhůtu v zákoně nenajdete, přesto pamatujte, že škodu z povinného ručení musíte nahlásit bez zbytečného odkladu a co nejdříve. V opačném případě totiž může pojišťovna zkoumat, zda některá poškození nevznikla při jiné nehodě, a vše se úplně zbytečně protáhne.

Dokumentace škody

Pojišťovna při likvidaci pojistné události potřebuje vědět, jak k ní doopravdy došlo. To proto, aby mohla vyloučit případný pojistný podvod a správně škodu spočítat. Proto nezapomeňte místo nehody i poškozené vozy bezprostředně po střetu důkladně zdokumentovat (fotky, video) ze všech stran. Díky této dokumentaci lépe prokážete svůj nárok na náhradu škody, ale i případně sami sebe ochráníte proti možnému neoprávněnému nároku druhé strany.

Nepojištěné vozidlo

Jistou komplikací, která může způsobit průtah při plnění ze strany pojišťovny, je i situace, kdy vás nabourá nepojištěné vozidlo. Pro tyto případy sice existuje garanční fond České kanceláře pojistitelů, výplata z něj ale může drhnout. A to zvláště ve chvíli, kdy neznáte SPZ vozidla, případně další důležité informace o něm i jeho řidiči. Nehodu způsobenou vozidlem bez řádného povinného ručení můžete ohlásit online nebo e-mailem na claims@ckp.cz.

Nevyužíváte smluvní servisy

Pokud necháte auto opravit u známého servisáka, na peníze od pojišťovny si pravděpodobně počkáte déle než v případě využití smluvního servisu. Ten má totiž obvykle možnost přímé komunikace s pojišťovnou a dobře zná její postupy.

V některých případech budete na peníze čekat marně

Problémem jsou i některé situace, kdy může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout. Pokud třeba slepě důvěřujete viníkovi, že škodu nahlásí a nehodu více neřešíte, budete pravděpodobně nemile překvapení, že se tak vůbec nestalo. Specifickou kategorií jsou i nehody, k nimž došlo na parkovišti. Pojišťovna v tomto případě většinou určí míru zavinění půl na půl.

Pokud k nehodě dojde mimo běžné komunikace (např. polní cesta), je potřeba škodu na vlastním, či cizím vozidle nechat opravit na vlastní náklady. Problémová je i jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a jízda s vrakem. V takovém případě se můžete s pojistným plněním rovnou rozloučit. Konkrétní výluky jsou vždy popsané v pojistné smlouvě.