Jak vysoké jsou pokuty za nepojištěné vozidlo?

9. 4. 2024
Jak vysoké jsou pokuty za nepojištěné vozidlo?

Mít sjednané povinné ručení je zákonnou povinností každého provozovatele motorového vozidla. Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo brázdit veřejné komunikace. Co Vám v roce 2024 hrozí, pokud na silnice vyrazíte bez něj?

Co všechno kryje povinné ručení?

Opakování je matka moudrosti, takže ještě před tím, než se vrhneme na samotné sankce za nepojištěné vozidlo, zopakujeme si, co vlastně povinné ručení kryje. Tuto pojistku, jejíž sjednání je dáno zákonem, si platíte pro případy, kdy vlastním vozidlem způsobíte škodu na životě nebo majetku ostatním účastníkům silničního provozu.

S rokem 2024 se zvyšují i nejnižší zákonné limity povinného ručení. Z původních 35 milionů na škodu na životě a zdraví na každého zraněného a 35 milionů na škodu na majetku pro všechny poškozené se tyto limity zvyšují na 50 milionů (v obou zmíněných případech).

Kdo musí povinné ručení v roce 2024 platit?

Povinnost platit povinné ručení mají provozovatelé všech motorových vozidel (typicky auta, motorky), s nimiž jezdí po veřejných komunikacích. Od roku 2024 se tato povinnost vztahuje nově také na elektrokola, elektrokoloběžky, segwaye, zahradní traktůrky, golfová vozítka, pracovní stroje či sněžné skútry a rolby, pokud s nimi provozovatelé vyrážejí na veřejné komunikace a zmíněné stroje jsou schopny pohybovat se rychleji než 25 km/h nebo 14 km/h a zároveň váží více než 25 kg.

Jak vysoká je pokuta za nepojištěné vozidlo?

Dokladem o tom, že je vozidlo zákonně pojištěné, je zelená karta. Tu bylo potřeba vozit u sebe v papírové nebo digitální formě. Nově tato povinnost odpadá a policie by měla být díky rozsáhlé digitalizaci schopna kontrolovat povinné ručení na dálku jen pomocí SPZ vozidla. Pokud v databázi České kanceláře pojistitelů zjistí, že auto jede po veřejné komunikaci bez platného povinného ručení, je povinná jeho řidiče zastavit. Pokuta za nepojištěné auto se může v příkazním řízení vyšplhat na 5 000 Kč, ve správním řízení pak na 5 000 až 40 000 Kč.

Další sankce za nepojištěné vozidlo vám „napaří“ ČKP

Pokutou od policejní hlídky to ale rozhodně nekončí. Další sankce „vyfasujete“ také od České kanceláře pojistitelů. Ta pro případy nepojištěných aut zřizuje speciální Garanční fond, z něhož se hradí škody řidičům, které nepoctivec naboural. Poplatek za nepojištěné vozidlo je určený denní sazbou podle typu vozidla a zdvihového objemu válců od 4 Kč do 25 Kč za motocykl a od 30 Kč do 93 Kč za osobní automobil.

Co když nepojištěným autem způsobíte nehodu?

Pokud způsobíte nehodu a přijde se na to, že vaše auto nemělo v době nehody platné povinné ručení, nemůžete se v takové chvíli obrátit na pojišťovnu. Poškozený, kterému jste škodu způsobili, získá plnění právě z výše zmíněného Garančního fondu. Tím to pro vás ale nekončí. ČKP totiž bude škodu vymáhat po vás, a to až do výše 300 000 Kč. Pokud vyčíslenou škodu neuhradíte, ani se s ČKP nedomluvíte na splácení, předá celý případ k externímu vymáhání specializovaným společnostem, což může v konečném důsledku vyústit i v exekuční řízení.