Jak žádat náhradu škody, když Vás někdo srazí na sjezdovce?

30. 1. 2024
Jak žádat náhradu škody, když Vás někdo srazí na sjezdovce?

Blíží se jarní prázdniny, které většina Čechů tráví na horách tuzemských i těch zahraničních. Bohužel častými dozvuky těchto zimních radovánek na lyžích a snowboardech jsou úrazy, které si buď sportující zaviní sami, nebo si je způsobí navzájem. V tom druhém případě má poškozený nárok na odškodnění svého úrazu a viník naopak povinnost újmu uhradit. Jak získat odškodné a na co všechno má lyžař, který se stane obětí nehody, nárok?

Jedním z mnoha případů, který loni likvidátoři KB Pojišťovny řešili, bylo poranění kolenních vazů a menisku lyžařky v italských Dolomitech, které si vyžádalo akutní operaci a hospitalizaci. Protože si lyžařka úraz nezpůsobila sama, ale srazil ji snowboardista, uplatňovala svůj nárok po něm. Viník měl naštěstí sjednáno pojištění odpovědnosti, takže vyřízení celé události proběhlo hladce.

Jak správně postupovat, aby řešení případu bylo „bezkolizní“?

V první řadě je nejdůležitější k jakémkoliv zranění přivolat lékařskou pomoc. Teprve pak přijdou na řadu další úkony ještě na svahu. Zcela zásadní je zajištění a identifikace viníka,který nehodu způsobil. Dále shromáždění důkazů, například pořízení fotografií, případně videozáznamu z místa srážky, podobně jako je to běžné u dopravní nehody. Další důležitou věcí je zajištění svědků, kteří událost viděli a jejich kontaktních údajů. Svědectví mohou poskytnout i přivolaní příslušníci záchranných složek – horské služby, policie… Jestliže se o zajištění důkazů nemůže kvůli svému zdravotnímu stavu postarat zraněný, měli by to udělat blízcí – rodina, kamarádi, nebo svědci.

Pokud má zraněný kontakt na viníka nehody, škodu by měl u něho následně uplatnit písemnou formou, ideálně doporučeným dopisem. Poškozený může požadovat jak náhradu ušlé mzdy, bolestné, náklady spojené s léčbou, odškodnění za ztížení společenského uplatnění a další nároky, včetně třeba nákladů za zničené vybavení. Doporučujeme, aby poškozenému pomohl se sepsáním dopisu právník, který zná legislativu a ví, na co má zraněný nárok.

Řešení nehody na svahu je mnohem jednodušší, jestliže má viník sjednáno pojištění odpovědnosti


V takovém případě se obrátí na svoji pojišťovnu a nárok poškozeného uplatní. Zároveň musí uznat svoji vinu, což je základní podmínka, aby pojišťovna mohla škodu zaplatit. V průběhu šetření by měl poškozený počítat s tím, že jej bude pojišťovna kontaktovat a požadovat doložení zdravotní dokumentace a dalších podkladů, které potvrdí jeho nároky. Pojišťovna pak na jejich základě událost prošetří a prověří oprávněnost požadavků na náhradu škody. Po ukončení šetření poškozeného informuje, jak likvidace škody proběhla a jakou částku mu uhradí. Jestliže vyplacená částka odpovídá jeho nároku, je událost uzavřena. V opačném případě se může poškozený obrátit na soud.

Pokud viník nebude s uplatněním škod souhlasit, musí se poškozený obrátit na soud

Pokud viník nehody pojištění odpovědnosti nemá, bude muset veškeré nároky poškozeného uhradit z „vlastní kapsy“ a řešení takové situace bude nepochybně složitější a s velkou pravděpodobností i časově náročnější. I v tomto případě by měl poškozený začít řešit svoji událost stejně – odesláním dopisu s požadavkem na zaplacení škody. Pokud viník nebude ochoten nároky uznat, musí poškozený prostřednictvím právníka sepsat žalobu a uplatňovat újmy u soudu. Soudní proces je časově náročný, a ne právě levný, ale i náklady na právníka a za soudní výlohy je možné nárokovat u viníka nehody.

Ať už se taková událost stane na českých nebo zahraničních horách, je postup v podstatě obdobný. Například v Itálii je pojištění odpovědnosti pro lyžaře povinné, takže vymáhání nároků poškozených bývá jednodušší než po nepojištěném viníkovi v Čechách. Pozor také před na první pohled „neškodnými“ srážkami. I malá kolize třeba ve frontě na lanovku může způsobit „škody“ na zdraví, i když si to lyžař možná v první chvíli ani neuvědomí.

Ve frontě do mě zezadu najel velkou rychlostí lyžař. Byla jsem ale otočená zády a nemohla jsem reagovat. Lyžař se omluvit a odjel. Až když jsem se druhý den ráno probudila, zjistila jsem, že mám pochroumanou krční páteř a nemohu otáčet hlavou. Byla jsem na neschopence, rekonvalescence trvala 14 dní a sama jsem si hradila nemalé náklady za rehabilitaci,“ napsala klientka. V tomto případě měla smůlu, viník zůstal neznámý. Pro příště musí získat kontaktní údaje viníka a zajistit případné svědky, aby mohla svůj nárok uplatnit.

Bohužel zraněných klientů, kterým viník nehody ujel anebo se u nich neprokáže cizí zavinění a událost je uzavřena s tím, že si lyžař způsobil úraz sám, eviduje KB Pojišťovna jen v zimní sezóně desítky. Pak už takového klienta „zachrání“ pouze vlastní úrazové pojištění, ze kterého může získat odškodnění nejen za úraz jako takový, ale u těch vážnějších třeba i za trvalé následky.

V loňském roce jsme varovali české lyžaře – viníky, jak se zachovat, pokud se stanou účastníkem nehody na svahu, letos jsme přidali cenné rady, jak odškodnění po viníkovi naopak získat. V obou případech se také vyplatí mít vlastní kvalitní pojištění s dostatečným limitem. Ať už jde o samostatné pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, které platí v tuzemsku i po celé Evropě, nebo komplexní cestovní pojištění s pojištěním odpovědnosti, které v obou variantách hradí škody až do limitu 20 milionů korun.