Jak žádat pojišťovnu o odškodnění, když dojde k úrazu nejen při dopravní nehodě?

8. 11. 2023
Jak žádat pojišťovnu o odškodnění, když dojde k úrazu nejen při dopravní nehodě?

Kde na nás úrazy číhají nejčastěji? Přijít k úrazu můžete samozřejmě kdykoli. Podle statistik pojišťoven dochází k nejvážnějším úrazům s trvalými následky při autonehodách. Mezi nejčastější úrazy se u osob v produktivním věku řadí zranění při sportu – při lyžování, cyklistice, fotbale apod.

Podle statistik pojišťoven dochází k nejvážnějším úrazům s trvalými následky při autonehodách. Mezi nejčastější úrazy se u osob v produktivním věku řadí zranění při sportu – při lyžování, cyklistice, fotbale apod.; a pracovní úrazy na pracovišti. Úrazy v domácnosti, např. ty, které se stanou během vaření či úklidu, také často plní statistické tabulky. U dětí jsou nejběžnějším typem úrazu tržné rány způsobené při hře.

Není úraz jako úraz

Co je a co už není úraz? Z pohledu pojišťovny je úraz definován charakteristikami jako náhlý, neočekávaný a jasně prokazatelný. Na všechny výše uvedené případy se tedy vztahuje úrazové pojištění. Na bolesti zad nebo zablokování páteře při úklidu však s úrazovým pojištěním nepochodíte.

K čemu slouží úrazové pojištění?

Závažnost úrazu, doba léčby, případné komplikace a trvalé následky úrazů jsou proměnné, které mohou výrazně zahýbat vaším domácím rozpočtem. A úrazové pojištění je zde právě od toho, aby vám pomohlo vykrýt podobné nečekané výkyvy.

Jak postupovat při žádosti o odškodnění úrazu

Pro vyřízení žádosti o odškodnění úrazu je potřeba trochu papírování. Zajišťování dokumentace se ale nebojte. Váš poradce Vám se všemi formalitami poradí a vyřídí papírování a komunikaci s pojišťovnou s vámi. U nás ve Vivafině můžete zpravidla čekat i několik užitečných rad, na co v dokládaných dokumentech nezapomenout, abyste od pojišťovny dostali to, na co máte z úrazové pojistky skutečně nárok.

Krok 1: Zajištění lékařských dokumentů

Aby pojišťovna mohla objektivně posoudit úraz, který se vám přihodil, bude k tomu potřebovat co nejvíce dokladů o vaší léčbě. Je-li to možné, již při přebírání lékařské dokumentace na to myslete. Budete potřebovat všechny lékařské zprávy, ve kterých bude uvedena přesná diagnóza včetně popisu úrazu i detailů viditelných následků (hematomy, otoky apod.), dokumenty z průběhu rehabilitace, propouštěcí zprávy z nemocnice a další dokumentaci. Některým pojišťovnám stačí pouze lékařská zpráva z 1. ošetření.

Krok 2: Nahlášení úrazu pojišťovně

V prvé řadě je dobré zjistit si, v jaké lhůtě od úrazu či skončení léčby vaše pojišťovna požaduje doklady doložit a jaké formuláře k tomu má k dispozici. Tuto informaci vám sdělí váš poradce. V případě trvalých následků úrazu bude pojišťovna požadovat vyplnění tiskopisu odborným lékařem, který přesně popíše, jaké trvalé následky vám úraz způsobil. V některých případech pojišťovna posílá na kontrolu ještě revizního lékaře.

Jaké odškodnění za úraz dostanete? Rozhodují oceňovací tabulky

Ve své úrazové pojistce máte sjednáno denní odškodnění za každý den léčby úrazu a odškodnění pro případ trvalých následků či smrti. Na jaké odškodnění máte v případě úrazu nárok a kolik vám pojišťovna z úrazové pojistky vyplatí, vždy stanovují tzv. oceňovací tabulky. Každá pojišťovna si tvoří vlastní oceňovací tabulky ve spolupráci s odbornými lékaři a pravidelně je aktualizuje. Tabulky popisují všechny druhy trvalých následků s přiřazeným procentem rozsahu poúrazového poškození. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami nebývají markantní.

Konkrétní denní odškodnění, které vám za každý den léčby bude náležet, pojišťovna vypočítává – vždy s přihlédnutím ke svým oceňovacím tabulkám a vámi doloženým lékařským dokumentům – vynásobením denní pojistné sazby sjednané ve smlouvě a počtem dnů léčby. Maximální počet dnů léčby, které daná pojišťovna proplácí, se přitom mohou lišit.

Co když se mi stane úraz v zahraničí?

Vaše úrazové pojištění je u většiny pojišťoven zpravidla platné i mimo území České republiky. Je však dobré ověřit si před vycestováním, zda se vztahuje na konkrétní země, do kterých se chystáte vycestovat. Některá úrazová pojištění se mohou vztahovat jen na země Evropské unie nebo mají jiná omezení.
Navíc je potřeba mít na paměti, že úrazové pojištění kryje odškodnění vás jako pojištěné osoby, nekryje však vůbec léčebné výlohy, ošetření a transporty, které v souvislosti s vaším úrazem mohou nastat v zahraničí. Právě proto je při cestách do zahraničí nutné nezapomínat na cestovní pojištění.

Zrušení úrazového pojištění

A co když i přes zvážení veškerých rizik chcete úrazové pojištění vypovědět? Je určitě dobré zvážit, zda je pro vás ve skutečnosti ukončení úrazového pojištění a případné založení nového skutečně výhodné. Uvažujete-li o založení nové úrazové pojistky, vychází nová pojišťovna vždy z vašeho aktuálního věku a zdravotního stavu, což vám ve skutečnosti může přitížit.