Jak získat maximální odškodnění po dopravní nehodě?

16. 4. 2024
Jak získat maximální odškodnění po dopravní nehodě?

Ročně v Česku dojde zhruba ke sto tisícům dopravních nehod. V mnohých případech jsou tyto nehody spojeny také se zraněním, v těch nejtragičtějších případech i úmrtím blízké osoby. Pokud jste nehodu nezavinili, máte právo na řádné odškodnění po dopravní nehodě. To se může v některých případech šplhat do milionů. 

Odškodnění při dopravní nehodě může žádat široký okruh žadatelů

Málokdo tuší, že nárok na odškodnění po dopravní nehodě mají nejen řidiči, kteří dopravní nehodu nezavinili, ale také spolujezdci (a to i z vozidla viníka), chodci nebo třeba cyklisté, kteří při nehodě utrpí jakýkoliv úraz.

Žádat odškodnění dopravní nehody zkrátka může každý, kdo byl při nehodě zraněn, pokud nebyl určen jako výlučný viník nehody, což poškození často nevědí a svoje nároky proto nevznesou. A to je obrovská škoda. Vymoci totiž mohou po viníkovi nehody nemalé částky.

Uplatnění nároků na pojišťovně viníka nemá vliv na jeho trestní odpovědnost. Trest viníka neovlivní výše vyplaceného odškodnění ani okruh osob, kterým bylo toto odškodnění vyplaceno. O trestu pro viníka rozhoduje Policie ČR, státní zástupce nebo soud a záleží na všech okolnostech souvisejících s dopravní nehodou.

Odškodnění po autonehodě se může šplhat do milionů

Málokdo z poškozených si uvědomuje, že odškodnění může uplatnit rovnou v několika oblastech, což ve výsledku znamená, že od viníka dopravní nehody, respektive jeho pojišťovny, může získat nemalé částky. V případě komplikovanějších úrazů nebo trvalých následků je navíc odškodnění mnohonásobně vyšší a sčítá se!

Odškodnění: Na co mám nárok při dopravní nehodě?

  • Bolestné: Jde o jednu ze základních forem odškodnění, o kterou může požádat každá osoba zraněná při dopravní nehodě (není-li zároveň viníkem). Tento druh odškodnění může být požadován již po prvním lékařském ošetření. Navíc jsou známy i případy, kdy v rámci bolestného poškozený získal 900 000 Kč!
  • Ušlý výdělek: Jde o kompenzaci za ztrátu příjmů během období pracovní neschopnosti. Tuto náhradu lze zpravidla požadovat po skončení pracovní neschopnosti.
  • Odškodnění trvalých následků úrazu při autonehodě (tzv. ztížení společenského uplatnění): Často jde o nejvyšší možné odškodné, jelikož reflektuje dlouhodobý dopad nehody na kvalitu života zraněné osoby.
  • Náklady na dopravu (cestovné): Pokud musíte kvůli ošetření úrazu způsobeného při dopravní nehodě cestovat do zdravotnického zařízení, můžete po viníkovi požadovat proplacení cestovních nákladů. Stejná je situace i v případě, kdy po nehodě rehabilitujete, případně cestujete do lázní nebo jiných zařízení.
  • Náklady na péči o osobu nesoběstačnou: Tento nárok se prokazuje prostřednictvím čestného prohlášení. Zraněná osoba v něm uvede, kdo a kolik hodin denně o něj pečoval. Často jde o situace, kdy o zraněného/nemohoucího pečuje jiný člen rodiny.
  • Náklady na léčení: Jde o náklady, které zraněný musel uhradit v souvislosti s léčbou zranění, k němuž došlo při dopravní nehodě. Typicky jde o léky, zdravotnické pomůcky nebo třeba náklady na fyzioterapii.
  • Renta: Pokud poškozený po nehodě nedosahuje stejných příjmů jako před nehodou, bude mu viník vyplácet rentu, která má za cíl jeho minulé příjmy dorovnat.
  • Další nemajetková újma: V tomto případě jde o specifické situace, které nelze kompenzovat bolestným anebo odškodněním za ztížení společenského uplatněním (tzv. trvalými následky). Jedná se především o odškodnění duševních útrap.

Výše uvedené nároky se v naprosté drtivé většině případů vyplácí z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem motorového vozidla (tzv. povinného ručení). Pro to, abyste získali adekvátní odškodnění po dopravní nehodě tak nemusíte mít uzavřené vlastní zdravotní úrazové pojištění, jak se mnoho poškozených mylně domnívá.

Získat odškodnění při dopravní nehodě nemusí být jednoduché

Na tomto místě je potřeba zmínit, že většinou není možné uplatnit všechny výše uvedené náhrady za zranění po dopravní nehodě najednou. Každá náhrada se totiž uplatňuje v jiný časový okamžik, což může situaci laikovi poměrně dost zkomplikovat.

Pro poškozeného tak nemusí být jednoduché adekvátní odškodnění po autonehodě získat. Čeká ho totiž zdlouhavá a časově náročná komunikace s pojišťovnou viníka, dokládání nejrůznějších dokumentů a lékařských zpráv, což může v konečné fázi poškozeného odradit od toho, aby se do procesu vůbec pouštěl a adekvátní odškodnění si po viníkovi nárokoval.

Za služby specialisty na odškodnění nic neplatíte

Proto je vždy dobré situaci neřešit tzv. „na vlastní pěst“, ale obrátit se na specialistu, který se odškodnění po nehodách dlouhé roky aktivně věnuje a má kolem sebe schopný tým advokátů a dalších kolegů, kteří společně dokážou vyjednat pro zraněného, případně pozůstalého nejvyšší možné odškodnění.

Jak to vypadá v praxi? Většinou stačí dotyčnému specialistovi udělit plnou moc, na základě které vás bude moci zastupovat a komunikovat nejen s pojišťovnou, ale případně také s lékaři, od kterých bude potřebovat důležité lékařské zprávy a další dokumenty.

Velkou výhodou této služby je skutečnost, že do procesu není potřeba aktivně vstupovat a finanční prostředky, na které máte v případě odškodnění po nehodě nárok, jsou u běžných případů zaslány na váš bankovní účet zhruba v horizontu jednoho měsíce po ukončení léčení.

Za službu experta v oblasti odškodnění po dopravní nehodě navíc nic naplatíte. Jeho odměna je stanovena provizí z vymožené částky (tzn. odškodnění, na které máte nárok). Pokud by při řešení případu přece jen neuspěl, jeho služby jsou pro vás zcela zdarma.