Jaké existují lhůty pro nahlášení pojistné události?

19. 7. 2023
Jaké existují lhůty pro nahlášení pojistné události?

Denně se v Česku stane zhruba 250 dopravních nehod. Pokud si i Vy jednoho dne vytáhnete pomyslného „Černého Petra“, je potřeba vědět, do kdy nahlásit nehodu pojišťovně. Pokud byste totiž tuhle povinnost zanedbali, riskujete, že od ní nedostanete ani korunu.

Hlášení pojistné události: Do kdy je potřeba ohlásit nehodu pojišťovně?

Pokud způsobíte nehodu jinému účastníkovi silničního provozu, případně někdo nabourá vás, jako první si jistě budete klást otázku: „Do kdy musím nahlásit pojistnou událost?„. To proto, aby pojišťovna uhradila vzniklou škodu v nejkratším možném termínu.V tomto případě platí, že přesnou lhůtu v zákoně nenajdete. Přesto pamatujte, že škodu z povinného ručení musíte nahlásit bez zbytečného odkladu!

Nehodu hlásí viník i poškozený

U škod z povinného ručení je potřeba, aby ji nahlásili všichni účastníci dopravní nehody. To znamená, že škodu pojišťovně hlásí jak viník, který nehodu způsobil, tak poškozený (případně zástupce na základě plné moci). Škodu budou všichni hlásit pojišťovně viníka.

Jak a do kdy nahlásit nehodu pojišťovně, pokud není viník jasný? V tomto případě je potřeba vždy volat policii, která případ vyšetří a určí viníka. Vy i přesto hlásíte nehodu pojišťovně viníka, jako kdybyste byli poškození, a budete čekat, jak policie případ uzavře.

Co potřebujete k nahlášení pojistné události?

 • Číslo pojistné smlouvy,
 • údaje o nehodě (datum, čas a místo vzniku nehody),
 • údaje o vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody),
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody (jméno, bydliště, datum narození, popř. název a sídlo firmy, IČ),
 • kontaktní údaje (typicky adresu a telefon nebo e-mail).

V případě, že vás někdo naboural, nezapomeňte přiložit:

 • Kopii velkého TP (malý TP),
 • kopii řidičského průkazu,
 • podepsaný záznam o dopravní nehodě oběma stranami,
 • bankovní spojení pro výplatu pojistného plnění.

Jakmile výše uvedené odešlete, s největší pravděpodobností vás bude kontaktovat likvidátor pojišťovny, se kterým se domluvíte na osobní prohlídce poškozeného vozu.

Jak řešit situaci, pokud viník ujede nebo nemá pojistku?

Do kdy nahlásit pojistnou událost už víte. Co ale dělat v případě, že viník od nehody ujel nebo neměl platné pojištění? Pokud vás nezodpovědný řidič nabourá, nemusíte mít strach, že byste opravu platili ze svého. Nehodu v tomto případě nahlaste České kanceláři pojistitelů, která škody zaplatí a peníze bude sama vymáhat po viníkovi nehody.

Jaký je další postup?

Ve chvíli, kdy pojistnou událost nahlásíte pojišťovně, začne s jejím šetřením likvidátor. Ten prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události. Pokud by některý z dokladů chyběl, zašle vám informační dopis s uvedením toho, co dalšího je nutné k události doložit.

Po doložení případných dalších dokladů má pojišťovna ze zákona tři měsíce na to, aby šetření dokončila. Následné způsoby stanovení škody pak probíhají u většiny tuzemských pojišťoven zpravidla dvojím způsobem:

 1. Vlastním rozpočtem(poškozený nedokládá fakturu za opravu)
 2. Na základě předložení dokladů o provedení platby za práce na odstranění škody

O vývoji šetření pojistné události se můžetesami kdykoliv informovat osobně na pobočce, online nebo telefonicky. Stačí znát pouze číslo pojistné události, které vám bude přiřazeno na začátku šetření.

Pokud pojišťovna nevyřeší událost k vaší spokojenosti, můžete povinné ručení bez sankcí vypovědět do tří měsíců od vzniku této události. Výpovědní lhůta bude v tomto případě činit 1 měsíc. Po jeho uplynutí bude stávající pojistka ukončena.