Jaké jsou nejčastější příčiny těžkých autohavárií?

23. 1. 2024
Jaké jsou nejčastější příčiny těžkých autohavárií?

Podle údajů statistiků byla naprostá většina nehod s újmou na zdraví v roce 2022 způsobena v Německu lidským selháním. Vnější příčiny hrály jen menší roli. Řidiči nejčastěji chybovali při zatáčení, obracení, couvání nebo vjíždění či vyjíždění na či ze silnice.

V roce 2022 bylo v Německu po 2 letech poklesu v důsledku koronavirové pandemie opět zaznamenáno více dopravních nehod s následkem zranění osob. To už v polovině července oznámil německý Spolkový statistický úřad (Destatis).

Nejvážnější nehody v zastavěných oblastech

Z doplňkového statistického materiálu vyplývá, že z hlediska lokality bylo nejvíce vážných nehod zaznamenáno v zastavěných oblastech, ale nejméně při nich docházelo ke smrtelným případům. Nejvíce nehod s lidskou obětí nebo lidskými oběťmi se stalo na venkovských silnicích.

Další výsledky: Naprostá většina nehod s újmou na zdraví, které znamenají pro pojišťovny aut obzvláště vysoké náklady, byla způsobena lidskou chybou. Pouze velmi malá část byla způsobena stavem vozovky, povětrnostními podmínkami a překážkami. Technické závady a/nebo závady údržby nehrály prakticky žádnou roli.

Nejčastější nesprávné chování řidičů

Pokud se podíváme na nejčastější druhy nesprávného chování řidičů, které vedou k vážné dopravní nehodě, jsou na prvním místě chyby při zatáčení, otáčení, couvání nebo vjíždění či vyjíždění z vozovky. Jejich podíl mírně vzrostl na 18,3 %.Následuje nerespektování přednosti v jízdě řidičem s mírným poklesem na 15,8 %.

Dalším častým prohřeškem je nedodržení bezpečné vzdálenosti (14,9 %) nebo nepřizpůsobení rychlosti podmínkám a stavu vozovky (14,1 %). Obě tyto příčiny posledně jmenované zaznamenaly rovněž meziročně nárůst, stejně jako požití alkoholu před jízdou.