Ministerstvo dopravy ČR

01.11.2020

Ministerstvo dopravy ČR - je ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování.