Můžete parkovat na místě pro rodiny s dětmi, i když jedete sami?

7. 6. 2023
Můžete parkovat na místě pro rodiny s dětmi, i když jedete sami?

Když parkujete neoprávněně na místě pro invalidy, hrozí Vám pokuta. Co když ale zaparkujete na místě určené pro rodiny s dětmi? Nebo na parkovacím stání pro elektromobily?

Většina parkovacích míst slouží všem, kteří na nich potřebují zaparkovat své vozidlo, ať už jde o osobní automobil, dodávku, skútr, motocykl apod. Existují ale i speciální parkovací místa, například pro osoby se zdravotním postižením.

Abyste mohli parkovat na parkovacím místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, musíte mít zdravotní průkaz skupiny ZTP nebo ZTP/P. Případně musíte ve voze takovou osobu přepravovat.

§ 67 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Tento průkaz je vázán k osobě, nikoli k vozidlu. Takže osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P si tento průkaz s sebou přenáší do jakéhokoli vozidla, kterým jede nebo kterým je přepravována. Pokud ale takový průkaz nemáte ani vy, ani osoba, která s vámi cestuje, dopouštíte se přestupku:

§ 125c, odst. 1, písm. f, bod 11 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

Za krátké zaparkování až 10 000 Kč pokuta

Parkování na místě vyhrazeném pro invalidy je tedy přestupek. A je jedno, že jste zastavili jen na krátkou chvíli, abyste si vyběhli něco zařídit, vyzvednout nebo někoho vysadit. Pokud vás policista přistihne, má právo vám dát pokutu.

Výše pokuty se opět řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ten uvádí, že za přestupek podle odstavce 1, písm. f) bodu 11 se může udělit pokuta ve výši 5000 – 10 000 Kč. Takovou pokutu můžete dostat ve správním řízení. V případě vyřešení situace příkazem na místě vám může policista udělit pokutu až 2500 Kč.

Musí být takové místo označeno svisle i vodorovně?

Parkování na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením je vždy téma. Někteří řidiči na takových místech parkují i přes to, že průkaz ZTP ani ZTP/P nemají. Argumentují tím, že pokud není dané parkovací místo označeno svislým i vodorovným dopravním značením, není takové místo řádně označeno, a tudíž není platné. Respektive nejde o vyhrazené parkovací místo.

A může to být do určité míry pravda. Vyhláška č. 294/2015 Sb. uvádí, že na ploše vyznačené piktogramem invalidního vozíku může zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. A že tento piktogram, tedy toto vodorovné značení, vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou musí být označeno vždy jak svislou značkou č. IP 12 doplněnou o symbol č. 225, tak vodorovnou značkou č. V 10f, uvedl pro Měšec.cz Ondřej Moravčík, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR.

Kromě toho ale existují i další speciální parkovací místa.

Parkování pro rodiny s dětmi a s kočárky?

Zejména při parkování u obchodních center či velkých supermarketů si můžete všimnout dalších speciálních parkovacích míst. Jsou označeny například piktogramem kočárku. Ten naznačuje, že dané parkovací místo je určeno pro ty, kteří cestují s malými dětmi. Tato parkovací místa mají svou logiku. Pokud cestujete v autě s malým dítětem, které ještě potřebuje kočárek, a máte dítě v autě například v cestovním vajíčku, budete potřebovat pro výstup více místa. Parkovací místa označena piktogramem kočárků jsou proto často mnohem širší. Umožní vám tak, abyste si například dveře u auta mohli otevřít dokořán, pohodlně vyndali dítě ve vajíčku, rozložili si kočárek a vše si poskládali, jak potřebujete.

Na klasických místech takový prostor není, a rodiče tak často s místem bojují. Co když ale na takovém místě zaparkujete vy, ačkoli jste si jen přijeli v rychlosti nakoupit a dítě ani kočárek s sebou nemáte?

Záleží, jestli je parkoviště veřejnou komunikací

Při posuzování toho, jestli jste se dopustili přestupku, či nikoli, bude rozhodující, jestli je dané parkoviště veřejnou komunikací, nebo soukromým parkovištěm.

Pokud jde o soukromé parkoviště, pokuta vám nehrozí. Na soukromém parkovišti totiž neplatí pravidla silničního provozu, ale pravidla, která si určí provozovatel. Tato pravidla najdete v provozním řádu parkoviště. Na soukromém parkovišti ale nemůže z důvodu parkování zasahovat policie. Kontrola dodržování pravidel padá na provozovatele parkoviště. Pokud tedy provozovatel vyhrazuje určitá parkovací místa rodičům s dětmi, musí si sám ohlídat, že to řidiči dodržují. A to platí i pro místa vyhrazená vozíčkářům.

Taková parkoviště jsou od pozemní komunikace oddělena například závorou, často se nachází v podzemí apod.

Na parkovištích spadajících do veřejné komunikace je to jinak. Tam jsou parkovací místa platně zřízena a označena a vymáhání dodržování pravidel má na starosti policie. A může vám v případě porušení pravidel udělit pokutu.

Takové parkovací stání ale musí být označeno svislou značkou č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“. A musí být doplněné o údaj o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno. V tomto případě by tím údajem byl symbol č. 226 „Osoba doprovázející dítě v kočárku“, který může být uveden buď přímo na této značce, nebo na samostatné dodatkové tabulce č. E 13 „Text nebo symbol“. Pak se řidič vozidla, který nedoprovází dítě v kočárku nebo se ve vozidle společně s ním nenachází osoba doprovázející dítě v kočárku a který na takovém místě vozidlo odstavil, dopouští přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, dodává Ondřej Moravčík.

Příkazem na místě můžete dostat pokutu až 2000 Kč. V případě správního řízení vám hrozí pokuta 1500–2500 Kč.

A co parkovací místa pro elektromobily?

Dalším speciálním parkovacím místem, které v posledních letech vzniklo, jsou parkovací místa určena elektromobilům. Ta jsou často doplněna o dobíjecí stanice. Občas na nich ale zaparkuje i řidič se spalovacím motorem, ať už z neznalosti, nebo ze zoufalství, že všude jinde je plno.

I v takovém případě jde o přestupek jen v případě, že je parkovací místo řádně označeno. Řidič se dopouští přestupku, pokud je takové místo označeno značkou č. IP 12 doplněné o určený symbol č. 211 „Elektromobil“, případně ještě doplněné vodorovnou značkou č. V 10e, uvádí Ondřej Moravčík. Taková značka vyhrazuje stání pro elektromobily, což znamená, že na ní mohou parkovat jen elektrická vozidla. Mohou a nemusí si ale vůz dobíjet.

Naproti tomu značka č. IJ 7 „Čerpací stanice“ doplněná o symbol č. 406 „Dobíjecí stanice elektromobilů“, případně ještě doplněná vodorovnou značkou č. V 10g „Omezené stání“, označuje dobíjecí stanice elektromobilů a na té můžete stát jen v případě, že si elektromobil dobíjíte.