Opilí řidiči zaviní nehody s fatálnějšími následky.

26. 7. 2023
Opilí řidiči zaviní nehody s fatálnějšími následky.

S vánočními setkáváními a oslavami konce roku se neodmyslitelně pojí alkohol, který ale rozhodně nepatří za volant. Zejména v tomto svátečním období je třeba připomenout, že více než 40 % nehod pod vlivem alkoholu končí s vážnými následky, jako je zranění nebo úmrtí účastníků nehody. Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu nehod patří jihozápadní Morava a západ Čech – zejména Plzeňsko, jak vyplývá z mapy České kanceláře pojistitelů.

Místa s největším absolutním počtem bouraček pod vlivem alkoholu a drog pak ukazuje Mapa rizikových míst Portálu nehod. První příčky zde obsadily nejrušnější pražské křižovatky, resp. křižovatky velkých měst.

V České republice došlo v letech 2019 až 2021 ke 289 704 nehodám, které šetřila Policie ČR. Alkohol stál za 5,1 % z nich (14 894 nehod). Bohužel řidiči s alkoholem v krvi nezpůsobili jen hmotné škody, ale při těchto nehodách došlo k 5579 lehkým zraněním a 669 těžkým zraněním. A bohužel u 115 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu došlo také k úmrtí účastníka dopravní nehody“.

Alarmující je, že nehody, kde jsou řidiči pod vlivem alkoholu, končí často tragicky. Pokud se totiž podíváme na všechny nehody u nás, tak přibližně každá 5. nehoda (19,1 % ze všech nehod), kterou šetří Policie ČR, končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. Avšak u nehod, kde figuruje alkohol, je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám více než dvojnásobné. Ke zranění či dokonce úmrtí totiž dojde u 42,7 % nehod pod vlivem alkoholu.

Z naší analýzy však plyne alespoň jedna pozitivní skutečnost, a to opětovný pokles podílu alkoholu na nehodách. V roce 2021 došlo k mírnému poklesu nehod pod vlivem alkoholu na cca 5% podíl proti 5,4% podílu v roce 2020, kdy naopak došlo k nárůstu vůči rovněž 5% podílu v posledním předpandemickém roce 2019″.

Rizikový jihozápad Moravy a Plzeňsko

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu patří podle analýzy ČKP tradičně oblasti jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňsko. V okrese Plzeň-Sever došlo totiž ke každé osmé nehodě pod vlivem alkoholu. Pro srovnání: v celé České republice v průměru „pouze“ každá dvacátá nehoda vzniká vinou požití alkoholu.

Enormně rizikové jsou z tohoto pohledu i okresy Jindřichův Hradec, Klatovy, Tachov a Znojmo, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu překračuje 10 % všech šetřených nehod. Znepokojivé je, že vysokou rizikovost těchto okresů ukázaly i analýzy ČKP v uplynulých letech.

Vedle alkoholu jsou stále častěji na vině nehod řidiči pod vlivem drog. Za loňský rok způsobili 262 nehod a za prvních jedenáct měsíců letošního roku to bylo již 302 nehod.

Nejvíc nehod pod vlivem omamných látek se stává na křižovatkách velkých měst

Pokud se podíváme na absolutní počet nehod zaviněných řidiči s alkoholem či drogami v krvi, tak podle dat Portálu nehod jasně dominují křižovatky a jejich okolí ve velkých městech – především v Praze, Plzni a Ostravě“. Řidiči se pod vlivem návykových látek chovají jinak, než by se choval střízlivý člověk. Méně se soustředí, mají pomalejší reakce, ztrácí odhad, více riskují a někteří jsou i agresivnější. Není pak divu, že k příčinám nehod, které zavinili řidiči u TOP 10 rizikových míst, patří například jízda na červenou, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se plně řízení vozidla, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu, nedání přednosti proti příkazu Dej přednost.

Místa, kde nejčastěji dochází k nehodám pod vlivem alkoholu či drog, si řidiči mohou najít na Mapě rizikových míst Portálu nehod, která zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Kromě toho, že se dozvíte, kde se nejvíce stávají nehody, zjistíte i jejich nejčastější příčiny včetně výše škod nebo závažnosti zranění. Přehledná mapa nabízí také seznam TOP 10 nejrizikovějších míst po jednotlivých krajích či okresech. Dohledat si zde můžete i konkrétní místo nehod na mapě.

Průměrná výše škody při nehodách způsobených alkoholem dosahuje vyšších částek, než je tomu v případě střízlivých řidičů. V roce 2020, kdy byl již objem škod poměrně stabilizovaný, vychází u nehod způsobených pod vlivem alkoholu průměrná výše závazku v povinném ručení částky 125 tis. Kč, což proti průměrnému závazku 96 tis. Kč u nehod, kde alkohol nebyl přítomen, představuje o 30 % vyšší částku. Místo s takto největší způsobenou škodou je v Praze na Rohanském nábřeží, kde se za poslední dva roky staly 4 nehody, u nichž se u řidiče prokázal alkohol anebo drogy v krvi, a výše celkových škod činila 750 tisíc. Pakliže se prokáže, že u dopravní nehody hrál roli alkohol nebo drogy, pojišťovna může po viníkovi požadovat tzv. „regres“, tedy úhradu prostředků, které zaplatila poškozenému z povinného ručení viníka.

Okresy ČR podle podílu nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu nehod