Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR – je ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování.